Bezetting

Navigation:  Starten met DBFACTw >

Bezetting

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Indien u beschikt over een netwerkversie dan kunt u een overzicht opvragen van de gebruikers die momenteel zijn ingelogd in DBFACT en DBFACT. U ziet onderstaand scherm:

 

 

Machine geeft het machinenummer weer van de gebruiker, Gebruiker toont de gebruikersnaam waarmee ingelogd.

De kolom tijd geeft aan wanneer ze zijn ingelogd. De kolom duur geeft weer hoe lang ze ingelogd zijn.

Bij versie kunt u zien welke versie die gebruiker gebruikt. Als de versie begint met DOS gaat het om DBFACT, begint deze met WIN dan gaat het om DBFACT. Ook de versie van het programma staat erbij.

 

Bij een update van DBFACT mogen er geen gebruikers meer ingelogd zijn in DBFACT. Hier kunt u dus zien wie er eventueel nog ingelogd is.

 

Opgelet! Dit scherm maakt gebruik van de rechten. U kunt dus instellen wie dit scherm mag zien. Deze instelling kan worden gedaan via het Gebruikersscherm waar u bij 'rechten'  'Bezetting' kunt aanvinken.

 

Als u op de button <Historiek> klikt dan verschijnt onderstaand scherm:

 

 

Hier kunt u de historiek van de gebruikers bekijken. U kunt hier zien op welke dag en uur welke gebruiker wat heeft gedaan. Bij Actie staat ofwel LOGIN, ofwel LOGOUT. LogIn betekent dat de gebruiker het programma heeft opgestart, bij LogOut heeft de gebruiker het programma verlaten. De kolom status geeft aan hoe de gebruiker is uitgelogd.

N = Normaal

E = Error (Foutmelding)

S met "HERINDEXER" in de kolom Actie = Start met herindexeren

S met aankoopfactuurnummer in de kolom Actie = Wijzigen status aankoopfactuur

S met "CHANGEREL" in de kolom Actie = Relatie samenvoegen

S met leveringsbonnummer in de kolom Actie = Status van leveringsbon gewijzigd

S met "PERIODE" in de kolom Actie = Status boekhoudkundige periode gewijzigd

B met relatienummer in de kolom Actie = Blokkeren relatie

D = Uitvegen van een document

F met "herindexer" in de kolom Actie = Finished met herindexeren