Betalingsvoorwaarden werklijst

Navigation:  Filebeheer > Boekhouding bestanden >

Betalingsvoorwaarden werklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

Iedere betalingsvoorwaarde krijgt een code mee. In de omschrijving kan u zelf bepalen hoe de vermelding straks op de documenten moet komen. U heeft de mogelijkheid 4 talen mee te geven.

 

Bij soort kan u kiezen tussen afhankelijk van de soort betalingsvoorwaarde tussen einde maand en factuurdatum. Opdat het systeem de berekening zou kunnen doen dient u vervolgens bij dagen het aantal dagen dat moet bijgeteld worden bij einde maand of factuurdatum invullen.

 

U heeft de mogelijkheid een disconto mee te geven bij deze betalingsvoorwaarden.

 

Anderzijds kan u kiezen voor een kredietbeperking of kan u zelfs de 2 waarden ingeven. Het gebruik van disconto en kredietbeperking wordt verder uitgediept in hoe werken met disconto en kredietbeperking.

 

Protip

Per betalingsvoorwaarde kan nu (optioneel) een aantal dagen disconto worden opgegeven. Vroeger kon dit alleen globaal worden ingesteld (helpkey 915305). Bij het afdrukken van een document wordt eerst gekeken of er een aantal dagen is ingesteld bij de betalingsvoorwaarde ingegeven op het document. Dit aantal dagen krijgt voorrang op het globaal ingesteld aantal dagen.