Betalingsvoorstel

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Betalingsmodule >

Betalingsvoorstel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Het betalingsvoorstel laat toe een lijst op te stellen met de te betalen facturen tot een bepaalde vervaldag.

U zou ook de vervaldagbalans leverancier kunnen gebruiken, maar facturen die een (veel) latere vervaldag hebben, worden hier automatisch uit gefilterd.

 

Bij het starten van deze functie, krijgt u het selectieschermpje voor 'betalingsvoorstel'

 

Type betaling

Europees: betalingen die onder de SEPA norm vallen

Internationaal: de niet-SEPA betalingen

Vervaldatum

De aankoopfacturen worden gefilterd tot deze datum. DBFACTw stelt standaard de huidige datum plus vijf dagen voor.   U kunt dit voorstel wijzigen via de parameter modules betalingen.

Leverancier

Indien leeg, worden alle leveranciers overlopen.  Anders kiest u één leverancier.

Disconto aftrekken

De disconto wordt afgetrokken van het te betalen bedrag.

Er wordt geen rekening gehouden met de datum: de disconto wordt altijd in mindering gebracht, als deze optie aan staat.

De keuze van deze optie wordt onthouden.

Document status

Aankoopfacturen hebben een status.

Sommige gebruikers willen alléén de 'goedgekeurde' facturen in de lijst zien.

Sorteren op

U kunt de lijst sorteren op:

Nummer van leverancier

Leveranciersnaam

 

 

Het rapport bevat alle nodige informatie om de betaling uit te voeren.  Deze lijst kan bij voorbeeld aan een financieel directeur voorgelegd worden, die deze lijst  soms makkelijker op papier kan overlopen.