Betalingsmodule (Isabel GO)

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding >

Betalingsmodule (Isabel GO)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Wie zich abonneert op de diensten van Isabel kan met deze module betalingen voorbereiden vanuit DBFACTw en die versturen via Isabel. In DBFACTw bereidt u de betalingen voor door een selectie te maken op vervaldag, op leverancier, of u vraagt een lijst op van de facturen waarvoor u een disconto kan genieten. Deze lijst kan worden gebruikt om betalingen voor te bereiden met overname van gestructureerde mededelingen, referenties betalingen en daarbij rekening houdend met de te verrekenen creditnota’s. Van de lijst wordt een bestandje gemaakt dat op zijn beurt wordt verstuurd via Isabel waar een digitale handtekening volstaat om de betalingen effectief uit te voeren.

Wanneer de uittreksels worden opgenomen in de boekhouding vraagt u aan DBFACTw om de betaalde facturen af te boeken in de boekhouding en de cirkel is rond.

Het principe van het steeds overnemen van informatie van een vorig stadium in een volgend stadium zorgt er voor dat u niet alleen sneller werkt maar vooral fouten vermijdt.