Betalingsmodule

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding >

Betalingsmodule

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De betalingsmodule laat toe betalingen uit de boekhouding te automatiseren.

U heeft uw aankoopfacturen in het dossier, en vertrekkend van de betalingsinformatie per document wordt een voorstel van de te betalen documenten gegenereerd.

 

Bij ingave van een aankoopdocument wordt  de gestructureerde mededeling gecontroleerd. Om de betaling zo vlot mogelijk te laten verlopen, wordt zelfs gecontroleerd of het rekeningnummer van de leverancier ingevuld is.

 

Bij het betalingsvoorstel wordt een lijst gemaakt, waarop u de betalingen kan aanduiden. U duidt per factuur aan via welke bank het betaald wordt, welke (betalings)korting u in rekening wenst te brengen, of er creditnota's in mindering moeten worden gebracht. U kunt zelfs meerdere facturen als één betalingsregel registreren. Daardoor komen de uit te voeren betalingen in zogenaamde 'buffers'.

Tegelijkertijd ziet u bij de toewijzing van de bankrekening, wat het huidige saldo is, en wat na betaling het nieuwe saldo van de bankrekening zal zijn.

 

Na de aanduidingen van de betalingen, maakt u een betalingsopdracht aan.  Deze kunt u versturen via de speciale software van de individuele bank (ING Business, KBC Online, ...) of via de geïntegreerde banksoftware Isabel. De grootste tijdswinst verkrijgt u met Isabel "Go", waarbij alle communicatie met de banken rechtstreeks vanuit Isabel gebeurt.

Na het versturen van de betalingsopdracht, wordt per document aangeduid dat het document betaald is.

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

- Europese betalingen: leveranciers uit Europa gebruiken het SEPA betalingssysteem (SEPA = Single European Payments Area). Ook andere landen kunnen hierbij aangesloten zijn.

- Internationale betalingsopdrachten: dit zijn alle betalingen die buiten Europa (SEPA) vallen.