Betalingen koppelen

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Betalingsmodule > Europese betalingsopdrachten >

Betalingen koppelen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

Rekening courant

Laat toe om de rekening courant van de leverancier te bekijken en indien nodig te bewerken.

Status

Laat toe om de status van de factuur (goedgekeurd, verzonden,...) aan te passen waar nodig.

Document

Via deze knop kan het geselecteerde document geopend worden.

Overnemen

Neemt de geselecteerde betalingen over als 1 betaling.

Sluiten

Sluit het scherm af zonder iets te doen.