Bestelvoorstel_oud

Navigation:  Commercieel beheer > Aankoop > Bestelbon Leverancier > Nieuw/Wijzigen >

Bestelvoorstel_oud

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Wanneer we het voorstel bestelling leverancier hebben laten lopen kunnen we meteen aan de slag met het bestellen van de artikelen bij de verschillende leveranciers.

 

 

Het grote verschil met de vorige functie is dat we hier per leverancier de berekening doen en dat de gegevens kunnen worden aangepast en geconsulteerd. Bij het vinkje meerdere leveranciers wordt aangeduid dat ook waar deze leveranciers staat als alternatieve leverancier de goederen moeten worden opgehaald.

 

Klik na het instellen van de gegevens op Selecteren. Bovenaan ziet u na de berekening het aantal artikelen dat is geselecteerd. Aan de hand van het vergrootglas heeft u de mogelijkheid het detail te bekijken én te wijzigen.

 

De inhoud van een kolom waar in de hoofding van een kolom een # staat, kan worden gewijzigd. Dus hier kunt u bij aantal een aantal aanpassen.

 

Bij overnemen neemt u de lijnen over in de bestelbon leverancier.

 

Optie koppelen aan klant:

Bij koppelen aan klant worden de backorders klant gekoppeld aan de backorders leverancier. Er zijn een aantal parameters die hiervoor kunnen worden ingesteld (zie verder).

Wat er eigenlijk gebeurt: indien een we een bestelling noteren van een klant worden deze gegevens per lijn bijgehouden, ttz een bestelling houdt de hoofding en de detail van een bon bij zodat we weten wanneer de leveringsdatum is, de naam van de klant, het bestelbonnummer, het artikel, de prijs, aantal enz.

Door deze informatie bij te houden wordt het mogelijk om:

1.Na de receptie goederen een lijst af te drukken met de namen van de klanten waarvoor het materiaal is binnengekomen. Het is dus geen verhouding vele artikelen voor vele klanten maar een 1 op 1 verhouding waarbij een bestelling van een klant een artikel nu binnen is gekomen.

2.Na de receptie goederen kunnen we onmiddellijk labels afdrukken met daarop de naam van de klant.

3.Na de receptie goederen kunnen we de goederen automatisch én op naam laten reserveren zonder dat die eerst op voorraad (lees in de beschikbare voorraad) moeten komen.

Bij het gebruik van het systeem kunnen we verder gaan door bijvoorbeeld nieuwe BO’s aan de bestaande BO’s leveranciers te koppelen. Ook daar bestaan een aantal parameters voor die we hier zien zien.