Bestelbon Leverancier

Navigation:  Commercieel beheer > Aankoop >

Bestelbon Leverancier

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dit document wordt gebruikt om bestellingen te maken naar uw leverancier. Indien u werkt met minimum en nominale voorwaarden op uw artikelen kan u deze bestellingen automatisch genereren rekening houdende met voorraden, openstaande backorders bij klanten/leveranciers, reservaties,...

 

Meer uitleg over deze automatische voorstellen en nog vele mogelijkheden kan u hier terugvinden.

 

 

Protip 1

Mogelijkheid tot inlezen van één of meerdere servicerapport(en) in de bestelbon leverancier. Er wordt gevraagd of alleen artikelen van de leverancier van de bestelbon moeten worden overgenomen of niet.

 

Protip 2

Bij het opmaken van een bestelbon leverancier, kan u te optie "Toon Stock" aanvinken. Door deze optie aan te vinken krijgt u 2 kolommen bij waar de stock en de BO klant in staan.