Bestelbon klant werklijst

Navigation:  Commercieel beheer > Verkoop > Bestelbon klant >

Bestelbon klant werklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Meer uitleg kan u terugvinden in de algemene uitleg over de werklijsten. Klik hier.

De bestelbon klant werklijst geeft een lijst weer volgens tal van (heel krachtige) selectiecriteria. Het zou te ver leiden om alles verregaand nog in detail te bespreken, maar hier toch enkele belangrijke opmerkingen.

 

Kolommen

 

Het is overbodig om alle kolommen te bespreken.

Bonstatus: In een bestelbon kan men een status toevoegen. In deze kolom ziet men onmiddellijk deze status.

 

 

 

Knoppen

 

Nieuw

Met deze functie kunt u onmiddellijk een nieuwe bestelbon klant aanmaken.

Opvragen

Heel wat zaken kunnen hier rechtstreeks opgevraagd worden. Zo kunnen we hier

De bestelbon zelf in detail opvragen

Het verleden van de relatie zelf opvragen

De backorders van de gekozen bestelbon zelf

De backorders van de relatie van de gekozen bestelbon

De historiek van wijzigingen van het document

De basisgegevens van de relatie zelf (kan men ook via F12 onmiddellijk zien)

 

 

Protip

Gebruik de rechtermuisklik op deze knop om bij ENTER in de lijst of dubbelklik, onmiddellijk de gevraagde informatie op te vragen. Deze informatie wordt per gebruiker onthouden, zodat u de volgende keer bij het gebruik van dezelfde werklijst, bv. de openstaande backorders van de gekozen bestelbon kunt opvragen.

 

Wijzigen

Met deze knop kunt u :

het aangeduide document zelf wijzigen. Indien er meerdere documenten gemarkeerd zijn, zal alleen met de markeerbalk (de gele balk) aangeduide bon geopend worden, om gewijzigd te worden.

Globaal wijzigen: u kunt van tal van bons tegelijkertijd de bonstatus wijzigen

 

Markeren

Deze knop voorziet hoofdzakelijk in het standaard gedrag. Enkele functies zjin echter toegevoegd, zoals het markeren van een bepaalde zelfde route, d.w.z. dezelfde route als de aangeduide bestelbon.  Ook het markeren van al dan niet afgedrukte bestelbons is op deze manier snel gebeurd.

Zoeken

Deze knop is geoptimaliseerd om met een barcodescanner heel snel de lijst met bestelbonnen aan te maken. Als men op zoeken heeft geklikt, komt naast de knop een invulvak te voorschijn. In principe kunt u zoeken op

het documentnummer, indien het precies uit 8 cijfers bestaat

Een "B" + het documentnummer, indien de code precies uit 9 posities bestaat.

de Archiefbarcode, indien de module digitaal archief actief is.

Barcodes die te maken hebben met àndere documenten worden in dat geval verwaarloosd.  U krijgt in de grijze statusbalk onderaan automatisch te zien of het document toegevoegd werd aan de lijst, of indien het document reeds bestond in de werklijst.

 

Protip

Laat de layout van uw bestelbon klant aanpassen met een barcode, zodat u heel makkelijk het juiste documennt terugvinden. Gebruik liefst een 'B' + het nummer, of nog liever, de archiveringsbarcode. Immers, die voorziet via Ctrl-F6 dan het onmiddellijk opvragen van het document.

 

 

Export

Met deze knop kunt u de informatie van alle bestelbonnen exporteren. U kunt daarna een map selecteren waar u de gecreëerde PDF's van de bestelbonnen in zult plaatsen. Met de optie 'bestelbonnen en gelinkte documenten' worden gekoppelde documenten automatisch ook 'gedumpt' in de gekozen map.

Met de optie 'export naar XML', wordt in de gekozen map automatisch pér bestelbon klant een apart XML bestand aangemaakt. De naam wordt dan order_<bbon nr>.xml

Alleen de gemarkeerde bestelbonnen worden geselecteerd. Indien u géén bestelbonnen heeft geselecteerd, wordt nagekeken om àlle bestelbonnen te markeren om te exporteren.

Afdrukken

Ook hier zijn tal van functies mogelijk:

U kunt een individuele bestelbon afdrukken

U kunt de bestelbonnen in bulk (collectief) afdrukken

U kunt magazijnbonnen afdrukken. Volgens de parameters worden hier dan magazijbonnen afgedrukt met alleen de overblijvende backorders van de gekozen bons

U kunt ook bestelbonnen aanmaken in PDF, om deze door te mailen, zeker handig voor een klant die kopies van (meerdere) bestelbonnen wenst te hebben

U kunt, indien de module digitaal archief actief is, ook van de gemarkeerde bestelbonnen archiefetiketten afdrukken. Zeer handig om snel de documenten te archiveren met bv. binnengekomen faxen.

Sluiten

Standaard gedrag