Bestelbon klant

Navigation:  Commercieel beheer > Verkoop >

Bestelbon klant

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Een bestelbon legt vast dat bepaalde artikelen door een klant gewenst zijn.

 

Een bestelbon kan, afhankelijk van het document type waaronder het valt, enigszins van betekenis verschillen.

 

Bestelbon: de standaard betekenis van een bestelbon

Orderbevestiging: om aan te duiden dat de bestelbon door de klant bevestigd is geworden.

Pro Forma: dit document wordt gebruikt als pro forma factuur door de klant.

Retourbon: om aan te duiden dat artikelen teruggenomen moeten worden van een klant.

 

 

Belangrijke opmerking:backorder of leveren?

 

Een bestelbon is wellicht het enige document dat bij ingave als resultaat uiteindelijk twee documenten kan genereren. Mits de aangepaste parameters, kan men bij ingave van de artikelen in een bestelbon onmiddellijk beslissen of deze in backorder (zoals normaal) of in levering gezet mogen worden. Dit keuzeproces kan zelfs automatisch geleid worden a.d.h.v. de stocksitatuatie van het artikel.

Het spreekt voor zichzelf dat deze manier van werken alleen maar succesvol kan werken als de bijgehouden stock van de artikelen nauwkeurig aansluit bij de reële situatie.

Voor verdere informatie laat u zich hierover best informeren door een DBFACT consultant.