Bestelbon klant toewijzingswerklijst

Navigation:  »No topics above this level«

Bestelbon klant toewijzingswerklijst

Return to chapter overview

Deze werklijst is grondig uitgebreid voor WMS.

 

 

De selectie

 

De selectie is grondig herwerkt, en is opgedeeld in vier 'stappen'.  Deze komen grotendeels overeen met de stappen in het logistiek proces dat door WMS mogelijk wordt gemaakt:

 

1.De bestelbon klant: de afspraak met de klant, het order zelf.

a.Keuze bestelbons

b.Bonstatus

c.Verwachte leveringsdatum op document niveau

d.Verwachte leveringsdatum op detail niveau (één of meerdere artikelen heeft als verwachte leveringsdatum .. tussen .. en ...)

e.Verwittigingstype

2.De afgesproken leveringsmodaliteiten :

a.Afgesproken tansportwijze

b.De route te gebruiken voor de levering

c.De dagen van de routes die gekozen zijn

3.De toewijzing aan de voorraad

a.Bestelbon heeft artikelen die ... : dit betekent dat als één of meerdere artikelen op de bestelbon volgens onderliggende criteria in aanmerking komen, de bestelbon weerhouden wordt in de lijst

i.toegewezen zijn

1.ja : minstens één artikel heeft een toewijzing

2.neen:  dit is de omgekeerde logica : geen énkel artikel van deze bestelbon heeft dan een toewijzing

ii.toegewezen zijn aan BO Lev:

1.ja: minstens één artikel van deze bestelbon heeft een toewijzing aan een bestelbon leverancier

2.neen: geen énkel artikel is toegewezen aan een bestelbon leverancier

iii.toegewezen zijn aan voorraad

1.ja: minstens één artikel is toegewezen aan voorraad

2.neen: geen énkel artikel heeft een toewijzing aan voorraad

3.via receptie: de bestelbon heeft een toewijzing aan voorraad, die ontstaan is door een bepaalde receptie

b.Kan men nog toewijzen

i.Artikelen nog toewijsbaar aan voorraad:

1.ja: op de bestelbon staat een artikel waarvan het aantal niet volledig is toegewezen. Bovendien blijkt van dit artikel (in het magazijn van de bestelbon klant) er nog beschikbare voorraad te zijn.  Men kan daardoor gaan zien voor de bestelbon of er nog toewijzingen mogelijk zijn om de bestelbon daardoor (gedeeltelijk of volledig) uit te leveren.

2.neen: geen enkel artikel van de bestelbon kan nog (bijkomende) toewijzingen hebben

4.De picking en leveringsmogelijkheden

a.Bestelbon klant volledig leverbaar

i.Ja:  alle nog niet uitgeleverde artikelen van de bestelbon zijn toegewezen aan de voorraad. Daardoor is de bestelbon volledig leverbaar.

ii.Nee:  minimum één artikel is niet (volledig) toegewezen aan de voorraad.

iii.Artikelen zijn gepicked: via deze optie gaan we nog een stukje verder. Toegewezen in voorraad is niét noodzakelijkerwijze ook volledig leverbaar, aangezien sommige goederen wellicht nog op voorraad in pick locaties staan.

1.Volledig: de bestelbon is dan volledig toegewezen aan voorraad én gepicked, dus onmiddellijk klaar voor levering

2.Niets: de bestelbon is wel in voorraad toegewezen, maar moet nog volledig gepicked worden

3.Gedeeltelijk: alle artikelen van de bestelbon zijn weliswaar in voorraad, maar liggen nog niét allemaal op de UIT locaties in het magazijn.

b.Levering mogelijk (volgens levergedrag van bestelbon)

i.Ja: afhankelijk van het levergedrag van de bestelbon (deellevering, regellevering, bestelbon volledig, ..) wordt nagekeken of er voor de betrokken bestelbon iéts geleverd kan worden.   Er wordt daarom gekeken of voor de bestelbon er toewijzingen aan voorraad zijn, zodat daardoor de bestelbon volgens levergedrag leverbaar is. Een bestelbon met bv. deellevering, zal reeds in de lijst komen, vanaf dat één artikel toewijzingen heeft aan artikel en leverbaar is.   Een bestelbon dat op 'volledig levergedrag' staat, moet eerst voor àlle artikelen toegewezen zijn aan voorraad om uitgeleverd te kunnen worden.

ii.Neen: De leveringsbon komt niét in aanmerking.

iii.Leverbare artikelen zijn gepicked: De artikelen die toegewezen zijn aan voorraad, zijn bovendien reeds op de UIT locaties aanwezig.

c.Magazijnopdracht : de bestelbon is verbonden aan een bepaalde magazijnopdracht.

 

Klungelalarm

 

 

Wees voorzicht met het gebruik van selecties op magazijnopdrachten. Immers, magazijnopdrachten zorgen voor bewegingen in het magazijn, maar afhankelijk van uw organisatie, is het mogelijk dat ondertussen daar veranderingen aan gebeurd zijn.  

Zo kan een magazijnopdracht de nodig picking bewegingen hebben gegenereerd naar de UIT locaties, maar heeft iemand beslist om daarna de toewijzingen aan UIT locaties aan een andere backorder (van een andere klant) toe te wijzen.  Het is dan niét omdat de magazijnopdracht het artikel bevat, dat dit überhaupt ook zo beschikbaar zal zijn.

 

De lijst

 

De standaard kolommen zijn voorzien zoals nummer, klantnaam, divisie, bonstatus, transportwijze, route, vertegenwoordiger, bedrag, document datum, referentie, project, referentie derden

 

Enkele kolommen vragen meer verduidelijking:

Levergedrag: hoe de bestelbon klant 'in zijn totaliteit' uitgeleverd kan worden. Hiermee heb je de keuze tussen

oDeellevering: gelijk welke aparte levering is mogelijk. Geen enkele controle is nodig om een stukje van de bestelling uit te leveren.

oRegellevering : de bestelling kan slechts regel per regel uitgeleverd worden. Dus een regel moet in zijn totaliteit aan voorraad zijn toegewezen om overgezet te kunnen worden op een leveringsbon.

oBestelbon klant: de bestelbon moet in zijn volledigheid toegewezen zijn aan de voorraad, vooraleer DBFACTw er van uit gaat dat ze leverbaar is.  

oRef. derden : meerdere bestelbonnen kunnen verwijzen naar dezelfde referentie.  In dat geval worden deze bestellingen samengebracht om te zien of ze alle volledig uitleverbaar zijn.  Het is pas als dit het geval is, dat DBFACTw er van uit gaat dat de levering een feit mag zijn.

Volledig lev. mogelijk: als deze kolom aangevinkt is, betekent dit dat alle backorders van de bestelbon klant volledig toegewezen zijn aan voorraad. Daardoor is de bestelling volledig leverbaar.  Dit staat los van de locaties waar de artikelen staan. Het is dus zeker mogelijk dat de artikelen nog naar de UIT locaties gebracht moeten worden om de levering te kunnen realiseren.

Status: toewijzingen beschikken over een status.  In het WMS systeem wordt de status bepaald afhankelijk van de toewijzing aan automatisch gewijzigd, afhankelijk van de locatiebewegingen die gebruikt worden.  

oStatus pick: toewijzingen zijn aan IN of aan PICK locaties.  Als aantallen in deze kolom vermeld staan, is dit een indicatie van het feit dat er nog voorbereiding nodig is vooraleer de bestelling uitgeleverd kan worden.   Het is trouwens zo dat DBFACTw WMS automatisch de status van een toewijzing zal wijzigen, eens de goederen overgebracht worden naar een UIT locatie.

oStatus klaar:  toewijzingen zijn aan UIT locaties, en staan klaar om op leveringsbon gezet te worden.

oStatus receptie: toewijzingen zijn aan IN locatie, en zijn door een receptie gegenereerd.

Aantal: het aantal dat nog uit te leveren is.

Leverdatum: De verwachte leveringsdatum dat op het document is afgesproken. Het spreekt voor zichzelf dat de effectieve leveringsdatum de leveringsdatum(s) zijn die op het gebruikte verkoopdocument verschijnen.

Toewijzing BOLV: er zijn voor deze bestelbon nog backorder aantallen toegewezen aan inkomende bestelbons leverancier.

Niet toegewezen: er zijn nog artikelen op deze bestelbon klant die geen toewijzing hebben

Toew stock: het aantal van de artikelen van de bestelbon dat aan stock is toegewezen.

Lev. mogelijk: er is nog een artikel toegewezen aan voorraad, en daardoor is er 'iets' leverbaar.    Deze kolom houdt bovendien rekening met het ingestelde levergedrag van het document.  Indien bv. ingesteld staat dat de bestelling volledig moet zijn, vooraleer uitgeleverd te kunnen worden, dan zal WMS hier ook rekening mee houden.

Bedrag uitleverbaar: het bedrag dat in voorraad is toegewezen en dat uitgeleverd kan worden. Dit kan zeer belangrijk zijn om keuzes te maken welke picking opdrachten het eerst moeten gegenereerd worden, alsook welke bestellingen voorrang moeten krijgen.

Deel geleverd: er is van deze bestelbon al een eerdere leveringsbon gemaakt. Voor sommige ondernemingen is dit een indicatie dat de rest prioritair geleverd moet worden (bv. voor de facturatie).  Maak gebruik van deze kolommen indien naleveringen een onderdeel van uw serviceplan naar de klanten toe is.

Pick gedrag: Deze speciale instelling heeft te maken met crossdock bewegingen. Als artikelen van een bestelling klant toegewezen zijn aan een BO Leverancier, zal bij ontvangst van de goederen, automatisch de toewijzing aan voorraad bij de receptie-locatie (IN) komen te staan.  Als crossdock is toegelaten (wat standaard gedrag is), dan zal DBFACTw automatisch locatie bewegingen genereren naar de UIT locaties. Indien echter in de bestelbon zelf ingesteld is, dat dit niét zo mag, dan wordt automatisch het standaard principe van 'wegzetten' gebruikt. Zie ook in de parameters van picking & putaway.

 

Protip

Gebruik van in het begin van WMS zo veel mogelijk ook de instelling voor het levergedrag. Deze werklijst bevat zo veel informatie, dat u makkelijk manueel of semi-automatisch de picking uit uw magazijn kunt sturen.   Vooral de kolom rond 'levering mogelijk' speelt daar uitermate handig op in.

 

Onderste lijst: de detail

 

Het onderste gedeelte van deze form is op verschillende manieren instelbaar.

1.Het leveradres

2.Detail: alle detail worden getoond. Ook tekstlijnen of artikelen zonder stockcontrole staan hier tussen. De kleuren volgen de toewijzingsprincipes.

a.Donkergroen: (volledig) aan voorraad toegewezen,

b.Bleekgroen: (gedeeltelijk) aan backorders leverancier toegewezen

c.Oranje: nog niet toegewezen

3.Stockartikelen : gelijkaardig met detail, maar hier worden de niet-stockartikelen uit gefilterd. Dit is vooral handig indien u veel tekstuele informatie toevoegt in uw bestelbon.

4.Geen magazijnopdracht :  deze optie gaat nog een stukje verder: alle artikelen met toewijzingen die nog niét op een magazijnopdracht staan, komen we dan hier te zien.

 

In de voorstelling met detail / stockartikelen of geen magazijnopdracht zijn interessante kolommen beschikbaar:

 

Aantal: aantal (nog) in bestelling

Niet toegewezen / toew BOLV / toew  stock

Status pick / status klaar / status receptie

Aantal geleverd: het aantal van dit artikel in de bestelbon dat reeds geleverd IS.

Verwachte beschikbaarheid: indien een artikel niet in voorraad is, maar toegewezen is aan één of meerdere BO leverancier, dan zal DBFACTw automatisch de maximum leveringstermijn hiervoor berekenen. Een toewijzing van 3 stuks voor volgende maand, en van 2 stuks voor twee weken daarop, zal automatisch deze laatste als datum tonen

Probleem: eventuele informatie rond problemen in de toewijzing (bv. leveringsdatum voorbij, leveringsdatum van leverancier groter dan leveringsdatum van klant).

Stockeenheid: welke eenheid is er gebruikt

Stock:

Magazijn: het magazijn voor de backorder

Plaats / info: locatie-informatie op de artikelfiche (louter informatief)

Aantal aan het picken: dit is het aantal dat voor deze backorder in openstaande locatiebewegingen nog te verwerken is. Meestal zal dit in magazijnopdrachten zijn, maar dit is niet noodzakelijk.   De som van de pick opdrachten staan hier samengeteld, zodat men weet dat dat artikel nog in een 'picking' stadium staat.

Aantal gepicked: het aantal van deze backorder dat reeds op een UIT locatie is terug te vinden.

 

Protip

Voor drukke magazijnen is het heel handig deze twee laatste kolommen naar voor te schuiven. Zo heeft u altijd zicht op welke bestelbonnen nog in 'verwerking' zijn.

 

De knoppen

 

Heel wat bijkomende functionaliteit is in deze werklijst aanwezig.

 

Nieuw

Om een nieuwe magazijnopdracht te maken:

picking bewegingen

picking en crossdock bewegingen

crossdock bewegingen

 

Via de rechtermuisklik, kan men standaard het gedrag van deze knop instellen.

 

Opvragen

We kunnen hier kiezen uit:

De bestelbon

Backorder toewijzingen van de bestelbon

Backorder toewijzingen van de klant

Artikel toewijzingen van de klant

Alle toewijzingen van de bestelbon

Toewijzingen aan stock van de bestelbon

Magazijnopdrachten van de bestelbon

Locatiebewegingen van de bestelbon

 

 

Wijzigen

We kunnen hier onmiddelllijk de bestelbon wijzigen, of globaal wijzigen.

Voor meer detail over globaal wijzigen, zie 'globaal wijzigen bestelbon klant toewijzing'.

 

Via deze optie kunnen we ook de toewijzingen automatisch uitvoeren.  Volgens de parameters van de toewijzing wordt dan voor de ene of meerdere bestelbonnen klant, de toewijzingen uitgevoerd waar mogelijk.

 

Markeren

Standaard gedrag

Zoeken

Men kan snel zoeken naar een bestelbon document. Door een nummer in te geven, springt DBFACTw automatisch naar de betreffende bestelbon. Indien deze niet in de lijst voorkomt, wordt deze toegevoegd in de lijst.

Levering

Van gemarkeerde bestelbonnen kan men automatisch of interactief leveringen maken.

Leveringsbon automatisch

Leveringsbon interactief

Leveringsbon automatisch van bestelbonnen met status 'Alles klaar'

Leveringsbon interactief van bestelbonnen met status 'Alles klaar'

Leveringsbon interactief van geselecteerde artikelen: van de artikelen gemarkeerd in de onderste lijst, wordt een leveringsbon gemaakt, voor zover deze in voorraad zijn toegewezen.

 

Ofwel zijn geen bestelbonnen gemarkeerd, ofwel zijn er meerdere gemarkeerd. De leveringsbonnen worden automatisch of interactief aangemaakt, en voor de optie met status 'alles klaar', worden de bestelbonnen die deze status niét hebben automatisch overgeslagen (ondanks dat ze gemarkeerd zijn).

 

Verwijderen

Het is hier niet mogelijk om bestelbonnen zelf uit te vegen. Daarbij wordt verwezen naar het principe dat dit in WMS sterk ontraden wordt.

Export

 

Arch / Doc

Van het aangeduide document (de gele lijn), worden de gekoppelde documenten getoond.

Afdrukken

Mogelijkheid tot afdruk van de bestelbonnen

of magazijnbonnen

Sluiten

 

 

 

 

 

Protip

Een werklijst is een uitermate handige en krachtige tool. Via de rechtermuisklik op de knop selectie kunt u bepalen of u vooral de bovenste of vooral de onderste lijst groter wenst te maken.  Heeft u bestelbonnen met vooral heel veel artikelen, dan is het handig om vooral de onderste lijst te zien groeien. Heeft u eerder veel bestelbonnen met weinig artikelen, dan kan het standaard gedrag voldoening schenken.