Bestelbon klant toewijzing werklijst. (Direct-menu 1115)

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > Backorder toewijzingsmodule > Werking >

Bestelbon klant toewijzing werklijst. (Direct-menu 1115)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Indien we de toewijzingen enkel via de bestelbonnen willen laten verlopen dan gebruiken we deze werklijst.

We kunnen hier dan leveringen van afdrukken indien de levering mogelijk is.

 

 

Nieuw

Keuze tussen picken uit stock en/of receptie – Magazijnbon aanmaken

Opvragen

Keuze tussen bestelbon / backorder toewijzing bestelbon / Backorder toewijzing relatie

Wijzigen

Laat u of het document (bestelbon klant) wijzigen of globaal wijzigen van leveringsdata

Markeren

Markeert of demarkeert de regels

Zoeken

Zoek hier naar het documentnummer

Levering

Laat u toe de levering aan te maken van de gemarkeerde regels

Export

Laat u toe de bestelbonnen te exporteren naar pdf of xml eventueel de pdf met gelinkte documenten

Afdrukken

Afdrukken laat u toe of de bestelbonnen collectief af te drukken, een overzicht af te drukken of magazijnbonnen collectief af te drukken

Sluiten

Sluit het scherm

 

Het selectie scherm van Bestelbon klant toewijzing werklijst

 

 

Bestelbon Klant


- Klant

Maakt selectie op klant

- Leveringsadres

Sub-selectie indien op klant ook op leveradres van de klant

- Bestelbon

Selectie enkele bestelbon klant of range van bestelbonnen

- Transportwijze

Selectie van transportwijze

- Route

Selectie van de route

- Routedagen

Selectie van welke routedagen (multiselectie)

Backorders klant


- Verwachte leveringsdatum

Datum selectie van-tot of voorgedefinieerd

Artikel toewijzingen


- Toe te wijzen

Nog geen toewijzingen Ja/Nee

- Toewijsbaar

Voldoende stock om toe te wijzen?

- Toewijzingen aan BO leverancier

Toegewezen BO

- Datum BO leverancier later dan datum backorder klant

Aanvinken indien de datum BO leverancier later is dan datum BO klant (voor de toewijzing)

- Toewijzingen aan stock

Ja/Nee selectie (Toegewezen)

- Toewijzingen aan stock “te picken”

Ja/Nee : status te picken

- Toewijzingen aan stock “gepicked”

Ja/Nee : status reeds gepicked na magazijnopdracht

Levering


- Levering mogelijk (volgens levergedrag)

Ja/Nee selectie of levering mogelijk is dit volgens levergedrag, deelleveringen / volledige leveringen

- Artikelen zijn gepicked

Ja/Nee selectie of artikelen gepicked zijn

- Volledige levering mogelijk

Ja/Nee selectie of de levering in zijn geheel mogelijk is

- Artikelen zijn gepicked

Ja/Nee selectie of de artikelen reeds gepicked zijn via magazijnopdracht -> status gepicked

- Alle toewijzingen hebben status

Enkel toewijzingen laten zien met gespecificeerde status