Bestelbon genereren uit artikel behoefte

Navigation:  »No topics above this level«

Bestelbon genereren uit artikel behoefte

Return to chapter overview

In de artikel behoeftewerklijst wordt voorgesteld welke aantallen van artikelen gewenst zijn. Door deze artkelen te markeren, met hun respectievelijke aantallen.

 

Indien in de artikel-behoefte-selectie een leverancier gekozen is, dan wordt deze automatisch gebruikt om de bestelbon leverancier aan te maken.

Deze mogelijkheid kan niet gebruikt worden indien geen leverancier gekozen is in het basissysteem. We verwijzen dan naar het 'uitgebreid aankoopbeheer', zodat deze behoefteberekening naar de orderboeken kan doorgestuurd worden.   Via het aankooporderboek wordt dan gezorgd voor de eventuele keuze van leverancier én de mogelijkheid om de juiste bestelbonnen te genereren.