Bestekteksten

Navigation:  Filebeheer > Service bestanden >

Bestekteksten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Voor de aanmaak van een bestektekst, gebruikt u deze functie. De teksten worden overgenomen bij aanmaak van een bestek vanuit het servicerapport zelf.