Bestaande banken koppelen

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Betalingsmodule (Isabel 6) > Instellingen in DBFACTw > Instellen contract-gegevens >

Bestaande banken koppelen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bestaande banken gaan koppelen in DBFACTw kan uiteraard ook manueel.

 

Hiervoor gaat u naar direct-menu 1255.

 

 

Benodigde recht : 205

 

Bovenaan bij ‘eBanking Contract-ID’ geeft u de contract-ID in. Daaronder voegt u al de aan dit contract gekoppelde banken toe.

 

Dit doet u (eventueel) ook voor alle andere contract-ID’s.