Begrippenlijst

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Artikelspecificaties >

Begrippenlijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Onderstaand een verklarende begrippenlijst.

 

Kenmerk

 

Een kenmerk is een mogelijke eigenschap (kleur, breedte, hoogte, opslagcapaciteit,...) van een artikel.

 

 

We kunnen een nieuw kenmerk aanmaken door volgende toe te kennen:

- Een snelle aanroepcode

- Een omschrijving

- Een eventueel toe te kennen logo / foto

- Het type kenmerk

 

Het kenmerk kan volgend type bevatten:

* Karakter = Tekst (C)

* Numerisch = Cijfer (N)

* Boolean = Ja/Nee (L)

* Datum = Spreekt voor zich (D)

* Memo = Grotere hoeveelheid tekst (M)

* Numerisch met afbeelding = Waarde gekoppeld aan een afbeelding

 

 

Kenmerken kunnen tevens worden aangemaakt door ze in te lezen, dit wordt gedaan via de Kenmerken import

 

Kenmerkenset

 

Met een kenmerkenset maak je een samenstelling van kenmerken die vervolgens een code/benaming krijgt.

Dit aanmaken van een set doen we via de Kenmerkenset Definitie Werklijst middels de knop Nieuw.

 

 

Vanuit de Kenmerkenset Definitie Werklijst kunnen we een set selecteren en door te klikken op de knop Wijzigen en de keuze voor de optie Inhoud de set samenstellen.

Nu kunnen we via de combo boxen onderaan de inhoud toekennen.

 

De optie "Order" bepaalt de volgorde van de kenmerken binnen de set bij afdruk. (Wordt automatisch toegekend maar is te overrulen in het invulscherm of nadien in de grid)

 

De code van deze kenmerkenset kunnen we voorzien op de groepen, soorten, merken van nieuwe artikelen via de respectievelijke werklijsten.

In de Veranderen Variabelen kan de voorrang worden bepaald tussen deze. Een kenmerkenset kan ook een andere kenmerkenset bevatten als onderdeel. in het filebeheer OF toekennen aan bestaande artikelen.

Het toekennen kan een een kenmerk(set) aan een artikel zelf doen we via de Kenmerk Koppelwerklijst.

 

Nu kan worden gestart met het koppelen en invullen van de te gebruiken kenmerken/sets.
 
Inlezen kenmerken
 

Via het menu Inlezen kenmerken kunnen we op basis van een spreadsheet volgende doen:
- Regels ZONDER artcode inlezen -> Er worden enkel kenmerken aangemaakt
- Regels MET artcode inlezen -> Betreffende artikelen worden direct aan de kenmerken gekoppeld

 

Zie onderstaand een voorbeeld van de opmaak van de spreadsheet.
 

 

Stap 1 van de import:
Kies de in te lezen spreadsheet en klik "Volgende"

 

Stap 2 van de import:

Koppel de juiste velden en klik "Volgende"

 


 

Stap 3 van de import:

Kies het juiste type import en klik "Inlezen"

 

 

U zul de melding krijgen:

Vervolgens kunt u via bijv. de Kenmerk Koppel werklijst controleren of deze kenmerken affectief zijn toegekend.

 

 

Kenmerk Koppelwerklijst

 

Het toekennen kan een een kenmerk(set) aan een artikel zelf doen we via de Kenmerk Koppelwerklijst.

De koppeling wordt gedaan door in het selectie scherm de artikelen te selecteren waaraan een kenmerk en/of waarde moet worden gekopppeld.

 

 

 

Elk kenmerk / elke kenmerk set die in de werklijst wordt gekozen gaat worden toegekend aan de gemaakte selectie van artikelen.

Na het toekennen van een kenmerken dient uiteraard ook nog een waarde te worden meegegeven. In gaval van een schermformaat in inch dienen we dus te zeggen hoeveel inch

elk respectievelijk artikel moet krijgen toegekend. Volgende werkwijze is beschikbaar:

 

Markeer de te wijzigen regels en kies middels de knop Wijzigen voor een van de opties.

 

- Kenmerk: Wijzigt het kenmerk zelf

- Waardes per artikel/kenmerk: Toont een scherm per artikel met al de kenmerken van het artikel

- Waardes gegroepeerd per kenmerk: Toont een scherm wat uiteindelijk zal worden toegepast op al de artikelen