Batch uitvegen levering klanten

Navigation:  Commercieel beheer > Verkoop > Leveringsbons >

Batch uitvegen levering klanten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze functie kunt u een heleboel leveringsbons klanten in één beweging uitvegen. U kunt een lijst verkrijgen, en daarna met de knop 'uitvegen' de gemarkeerde leveringsbons uitvegen.

Men dient men hier bepaalde rechten voor te hebben.
 

 

 
1. Selecteren van de leveringsbons

 

 

Via menu 6.4.G. kom je in het menu "Batch uitvegen leveringen klant" terecht.
 

 

 

Zoals je ziet kan je hier een selectie maken:
 

Relatie

Een bepaalde relatie waar leveringsbonnen mogen verwijdert worden

Van datum

Begin datum van een periode van leveringsbonnen

Tot datum

De eind datum van een periode waar leveringsbonnen in gemaakt zijn

Van document

U kan ook een selectie maken van documentnummers (net zoals een periode) Geef hier de begin nummer van het document in

Tot Document

Hier heeft u het nummer in van het laatste document waar naar gezocht moet worden

 

 

2. Uitvegen

 

Ik maak een selectie op 1 bepaalde relatie

 

 

 

 

Werkwijze:
 
1. Ik markeer de verschillende leveringen die verijderd mogen worden.
2. Ik druk op uitvegen waarna ik volgende meldingen krijg:
 
 

 

 

3. Indien ik wens dat de Backorders uitgeveegd worden klik ik op JA.
   Indien ik dit niet wens kies ik voor Nee

 

 

 

 

4. Indien ik wens dat mijn stock bijgewerkt wordt dan kies ik voor JA.
   Anders kies ik voor Nee

 

 

 

 

 

5. Nu zijn mijn leveringen verwijdert, de BO al dan niet uitgeveegd en de stock al dan niet bijgewerkt.