Basis projectbeheer

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies > Projectbeheer >

Basis projectbeheer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Beheer uw projecten en werven met een module die u in staat stelt zowel naar opbrengsten als naar kosten, de juiste bedragen toe te wijzen aan een project. Via sub-projecten krijgt u een kijk op wat de opbrengsten en verliezen zijn voor een bepaald project.