Barcodewerklijst

Navigation:  Basis > Het artikel > Artikelbeheer > De Artikelfiche > Algemeen >

Barcodewerklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Het is mogelijk om aan één artikel meerdere barcodes te koppelen. Aan een barcode kunt u zelfs een verpakking (met aantallen) koppelen.  Deze functie voert u uit met de barcodewerklijst.

 

 

Voor een bepaald artikel kunt u makkelijk een barcode toevoegen. Deze barcode mag echter niét bestaan bij een ander artikel, anders wordt deze geweigerd. Na het toevoegen van een nieuwe barcode, staat u onmiddellijk klaar om een nieuwe barcode toe te voegen.

als u een barcode wenst te wijzigen, dubbelklikt u op de barcode, waarna deze onderaan verschijnt. Daarna kunt u makkelijk de barcode aanpassen, en met de knop 'opslaan' de aanpassingen doorvoeren.

 

In welke mate ook de barcode op de artikelfiche zelf hiermee gecontroleerd wordt, hangt af van de parameter bij de 'veranderen variabelen'. Daar kunt u instellen dat er niét gecontroleerd wordt op dubbele barcodes, dat er gewaarschuwd wordt voor dubbele barcodes of dat dubbele barcodes niet toegelaten zijn. In het geval van beide laatste, wordt telkens ook in de barcodes van de barcode werklijst gechecked of deze toevallig al niet voorkomen bij andere artikelen.