Balans en resultatenrekening

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Boekhoudkundige lijsten >

Balans en resultatenrekening

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze lijsten kunnen een proef- en saldibalans, resultatenrekeningen en balansen in verschillende vormen afgedrukt worden. Resultatenrekeningen kunnen met een andere periode vergeleken worden, de balans VKT wordt op de afdruk altijd vergeleken met het vorige boekjaar. Let wel dat om een correct resultaat te verkrijgen een voorafgaande Tijdelijke centralisatie steeds dient te gebeuren.