Backup maken

Navigation:  Starten met DBFACTw > Backup Dossier > Backup in DBFACTw >

Backup maken

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Dossier(s):

Hier kunt u één of meerdere dossier(s) selecteren. U kunt een backup maken van het dossier waarin u momenteel bent ingelogd en tevens van andere dossier(s). Indien u niet beschikt over een multi-dossierversie dan wordt er automatisch een back-up gemaakt van de map 'Files'

Opties:

Hier kunt u aanvinken of er tevens een backup dient te worden gemaakt van de bestanden in de centrale DBFACT-map en/of uw persoonlijk gemaakte layouts en/of de documentrapporten.  Ook is het mogelijk te bepalen of de artikel afbeeldingen moeten worden gebackupped. (Interessant uiteraard als u in tussen iets hebt laten aanpassen).

Compressie:

De backup maakt een Zip-bestand aan dat gebruik maakt van compressie van bestanden.

U kunt de mate van compressie instellen:

compressie 1 geeft een groot bestand met geen compressie maar dit gaat sneller;

compressie 9 geeft een kleiner bestand dat gecomprimeerd is maar dit gaat wel iets trager.

Doelmap backup:

Hier kiest u de map waarin het backupbestand moet worden geplaatst. U kunt steeds een map selecteren door op het vergrootglasje te klikken en de gewenste map aan te duiden. Indien u hier een niet-bestaande map invult dan wordt deze map automatisch aangemaakt.

 

Backup:

Door op deze button te drukken wordt het maken van uw backup gestart.

 

De backup bestaat uit een .zip-bestand met als naamstructuur Backup_<Naam dossier>_<Datum>.zip welke in de doelmap wordt geplaatst.

U kunt dit zip-bestand later ook vanuit DBFACT terugzetten via het menupunt 'Backup terugzetten'. Dit bespreken we hier.

 

 

Protip

Vergeet uw backups zeker niet regelmatig te controleren op correctheid!!