Backup in DBFACT

Navigation:  Starten met DBFACTw > Backup Dossier >

Backup in DBFACT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u gebruik makend van DBFACT een backup kunt maken van uw dossier.