Backup beheer

Navigation:  Basis > DBFACTw Menu >

Backup beheer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Via dit menupunt kan je een backup nemen van je verschillende dossiers. Je kan hier ook de locatie meegeven waar deze backup moet worden geplaatst. Tevens kan je via dit menu een vroeger gemaakte backup terugzetten en kan je een eventuele lokale dossiercopie maken.