Backorders klant werklijst

Navigation:  »No topics above this level«

Backorders klant werklijst

Return to chapter overview

Deze functie bevat extra mogelijkheden

 

De filter

 

De selectiefilter is uitgebreid met het magazijn waaruit de backorder geleverd wordt.

 

De lijst

 

Een kolom met 'magazijn' is toegevoegd.

Daarnaast krijgt de regel in de lijst een kleur.

Donkergroen = de volledige backorder is toegewezen aan de voorraad (en kan dus uitgeleverd worden)

Bleekgroen = een gedeeltelijke toewijzing is gebeurd

Oranje = er is nog geen toewijzing gebeurd

Rood = er is nog geen toewijzing gebeurd aan voorraad (wel aan backorder leverancier)

 

De kolom 'aantal' krijgt nog een aparte kleurcodering

Groen = er is voldoende beschikbaar om te leveren

Blauw = er is 'juist' voldoende voorraad beschikbaar

Rood = er is geen voldoende voorraad beschikbaar

 

 

De knoppen

 

Bij de knop 'verwijderen', zijn de extra controles beschikbaar die al dan niet toelaten om backorders te verwijderen.