Annuleren backorders

Navigation:  Commercieel beheer > Verkoop > Backorders >

Annuleren backorders

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Overbodig geworden backorders kunnen zo verwijderd worden. Deze optie is aanwezig om compatible te zijn met vroegere versies. Gebruik echter beter de backorder klant werklijst, waar dit eveneens mogelijk is.