Backorder Grid

Navigation:  Starten met DBFACTw > Het werken met grids >

Backorder Grid

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

In deze grid zien we dat bepaalde hoofdingen vet gedrukt staan. De afspraak is dat wanneer een hoofding van een grid vet staat men de lijst hier kan laten op sorteren.

In ons voorbeeld kunnen we bijvoorbeeld de lijst met de backorders klant sorteren op leveringsdatum. We hebben echter in ons voorbeeld gekozen voor sorteren op Document. We zien dit omdat dit wordt aangeduid door de titel van de kolom vet én cursief te plaatsen.

 

Links ziet u een kolom 'M'. Deze kolom laat u toe bepaalde lijnen te markeren. Markeren betekent eigenlijk dat u deze lijn wil overnemen of dat u met een bepaald artikel, een document of een boekhoudkundige bewerking wil overnemen of bewerken.

 

U kunt in de grid een lijn markeren door eerst met cursortoetsen naar de lijn te gaan en dan de spatiebalk in te drukken. U kunt eveneens via de muis de button in de kolom 'M' aanklikken.

Tenslotte kunt u de button Markeren aanklikken of ALT-M ingeven.

 

We zien in ons voorbeeld dat één titel van een kolom wordt voorafgegaan door het teken #. De afspraak is dat, in tegenstelling tot wat eerder werd geschreven, hier wel gegevens kunnen worden ingebracht en gewijzigd.