Backorderbeheer

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer >

Backorderbeheer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bij het noteren van bestellingen van klanten of leveranciers wilt u graag bijhouden wanneer iets mag geleverd worden, of u wilt onmiddellijk zien welk materiaal voor welke klant binnenkomt op een bepaald ogenblik? U wilt een stockprognose maken? De module backorderbeheer komt hier van pas.

DBFACTw gaat zelfs nog verder: orders van klanten worden gebruikt als order, al dan niet gecombineerd met andere orders, aan de leveranciers. De back-to-back backorders worden gebruikt om bij ontvangst van de goederen de artikelen vrijwel automatisch in een reservatiestock te plaatsen voor de klant in kwestie.

Bij ontvangst van de goederen kunnen labels worden afgedrukt waarbij de vermelding van de klant en het eventuele ordernummer mogelijk wordt.

U vermijdt dus wederom fouten in het reserveren of uitleveren en het systeem is als het ware zelf controlerend door telkens de informatie over te nemen in de volgende stap van de commerciële flow.