Backorder klant werklijst

Navigation:  Commercieel beheer > Verkoop > Backorders >

Backorder klant werklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Meer uitleg kan u terugvinden in de algemene uitleg over de werklijsten. Klik hier.

 

De backorder klant werklijst laat toe heel snel een overzicht te krijgen welke artikelen voor een klant nog in backorder zijn.

 

Protip

Gebruik de button 'Zoek' omdat onmiddellijk in het veld voor de klant terecht te komen. U geeft de klant in, drukt op enter en de lijst van backorders komt onmiddellijk te voorschijn. Gebruik de sneltoets van de Zoek-knop (Alt-Z of ook Ctrl-F)

 

Deze werklijst zorgt voor een heel flexibele selectie van welke backorders voor klanten nog actief zijn. U kan deze handige werklijst terugvinden onder direct-menu 837. Het kan natuurlijk ook omgekeerd, we kunnen voor een bepaald artikel gaan zoeken welke klant deze nog in bestelling heeft, maar deze lijst is in de eerste plaats ontwikkeld om van een klant snel zijn backorders terug te vinden.

 

 

De gewenste selectie kan bekomen worden door op de button Selectie te drukken. Indien u onmiddelijk op de button Berekenen zou drukken worden alle BO's klant weergegeven. Er wordt bijgevolg geen enkele filter toegepast. Na het drukken op de button Selectie komen we in volgend scherm...

 

 

In dit scherm bepaalt u de filter die u wenst toe te passen op uw lijst. Deze filter kan zoals in al onze werklijsten altijd worden bewaard zodanig dat een later gebruik van dezelfde filter op een heel gemakkelijke manier kan. We bespreken even de belangrijkste velden:

 

Relatie:

Geef hier de relatie in waarvan u een overzicht van de backorders wenst te verkrijgen.

Artikel:

Indien u onmiddellijk de backorders van een bepaald artikel wenst te zien dan kan u hier het artikel ingeven.

Datum:

De eventuele datum waarop de backorder is aangemaakt kan hier worden ingegeven.

Leverdatum:

In dit veld hetzelfde indien een leverdatum is meegegeven.

 

Indien u een uitgebreidere selectie wenst te maken kan u onze uitgebreide relatieselector en artikelselector ook nog gebruiken. Dit kan interessant zijn indien u bvb alle backorders zou willen van uw klanten die in de stad Lokeren wonen. Of alle artikelen van de groep DEL die openstaande backorders hebben.

 

Nadat we onze selectie hebben gemaakt komen we in volgend scherm. Uiteraard hangt de inhoud af van de gemaakte selectie.

 

 

Volgende informatie is in de lijst beschikbaar...

 

Artikel:

Deze flexibele kolom bevat normaal het artikelnummer. Als u als dossier echter veel meer bent met het volgnummer, het stuknummer of de referentie, dan kunt u via een parameter (voor alle werklijsten) hier automatisch deze informatie beschikbaar stellen.

Met de rechtermuisknop kan men trouwens het artikel opvragen.

Omschrijving:

Omschrijving van het artikel. Aangezien omschrijvingen van een artikel soms kunnen evolueren, wordt hier wel degelijk de omschrijving van het artikel genomen. Bij manuele artikelen is dit echter niét het geval, aangezien deze speciaal bedoeld zijn om aangepast te worden tijdens de verkoop

Aantal:

Het aantal dat nog actief in backorders is. Indien een gedeelte reeds geleverd (of geleverd op factuur) is, dan staat hier het saldo van wat nog geleverd moét worden.

Leverdatum:

De verwachte of afgesproken datum van levering. Deze is niet altijd verplicht (afhankelijk van parameter)

Vrije stock:

De vrije stock die op dit moment van toepassing is voor het artikel. Opgelet: dit kan verwarrend zijn. Immers, de vrije stock is de stock van het artikel – de backorders van de klant. Als we het aantal dat nog uitgeleverd moet worden, ten opzichte van de vrije stock, dan moeten we in feite de backorder van de klant in mindering nemen om te weten of er nog voldoende in voorraad is. Deze kolom is daarom toegevoegd om te weten of de vrije stock nog een positieve waarde is (of nul). Indien zo, dan is er gewoon voldoende voorraad om alle artikelen aan de klanten uit te leveren

Relatie:

De klant voor wie de backorder open staat

Besteld:

Het originele besteld aantal op de bestelbon van de klant

Datum:

Datum van bestelling (zie bestelbon)

In stock:

Huidige stock van het artikel

BO klant:

Totaal aantal backorders van het artikel

BO leverancier:

Totaal aantal backorders van leverancier

Min. stock

Minimaal stock van artikel

Nom. stock

Nominaal stock van artikel, maximale stock dat van artikel gewenst is

Con. stock

Consignatie stock van artikel (zit niet in stock), maar het kan gebeuren dat deze terugkomt, zodat eventuele leveringsproblemen ook hier een oplossing zou kunnen geven.

Res. stock

Reservatie van het artikel. Hier zichtbaar en actief indien de reservatiemodule actief is. Indien artikelen in reservatie staan, betekent dit eigenlijk dat deze artikelen ook in de stock aanwezig zijn (en dus bij hoogdringende backorder ook gebruikt kunnen worden.

Document nr.

Nummer van de bestelbon waardoor de backorder ontstaan is

Netto excl.

Eenheidsprijs excl. Btw

 

 

Beschikbare buttons op deze werklijst

 

Opvragen:

Informatie over het aangeduide artikel in de lijst kan hier snel getoond worden.

Markeren:

Verschillende markeringsopties kan u onder deze button terugvinden.

Verwijderen:

U dient via de ‘Sel’-kolom backorders te markeren. Gemarkeerde backorders kunt u verwijderen. Indien u meerdere artikelen markeert, kunt u deze allemaal in één keer verwijderen. Zijn er artikelen bij waar andere artikelen aan gekoppeld zijn, typisch artikelen zoals ‘kosten’ (recupel, fostplus, bebat...) of extra informatie backorders, dan wordt gevraagd of deze ook verwijderd mogen worden.

U kan trouwens een reden opgeven waarom u de backorders wenst te verwijderen.

Afdrukken:

De backorders kunnen in de vorm van een lijst afgedrukt worden. U heeft de keuze om de backorders te groeperen per klant, of per artikel.

Sluiten:

Sluit deze lijst af. Door via de rechtermuisklik te werken kan u de default functie (linker knop) instellen. Zijnde onmiddelijk afsluiten of eerst een bevestiging vragen bij klikken. Dit kan uiteraard in alle werklijsten.

 

 

Klungelalarm

In deze werklijst zijn alleen openstaande backorders te raadplegen. Om het verleden van de backorders te raadplegen, moet u ergens anders zoeken.