Backorder klant toewijzing werklijst (Direct-menu 1105)

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > Backorder toewijzingsmodule > Werking >

Backorder klant toewijzing werklijst (Direct-menu 1105)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Gebruiken enkel als we de toewijzing willen laten lopen via de backorders.

Van uit deze werklijst kan ook een eventuele opdracht gegeven worden voor een magazijnbon

 

 

Nieuw

Maakt een nieuwe magazijn opdracht aan.

Opvragen

Opvragen van of de bestelbon of de lijst artikel toewijzingsdetail.

Wijzigen

Wijzigen van of de leverdatum of de bestelbon klant.

Markeren

Markeert of demarkeert de regels.

Verwijderen

Verwijderd de backorders – toewijzingen worden ook verwijderd.

Zoeken

Activeert bovenaan de korte zoek selectie naar Klant.

Sluiten

Sluit huidig scherm.

 

De selecties :

 

 

Backorder Klant


- Klant

Selectie mogelijkheid op klant

- Leveringsadres

Sub-selectie op leveringsadres van de klant

- Bestelbon

Selectie op bestelbon

- Openstaand

BO klant die nog openstaand zijn

Toewijzing backorder


- Toe te wijzen

Ja/Nee : Er zijn BO klant die nog niet gekoppeld zijn

- Toewijsbaar

Ja/Nee : Er zijn BO klant die niet gekoppeld zijn en er is/zijn vrije stock/ BO leveranciers

- Toewijzingen aan BO leverancier

Ja/Nee : Toegewezen aan BO leverancier / Heeft toewijzingen aan Backorders leverancer

- Toewijzingen aan stock

Ja/Nee : Toegewezen aan stock / Heeft toewijzingen aan de stock

- Toewijzing aan stock met statusgroep “Te picken”

Ja/Nee : subselectie toegewezen aan stock met status : te picken

- Toewijzing aan stock met statusgroep “gepicked”

Ja/Nee : subselectie toegewezen aan stock met status : gepicked / Na dat de magazijn opdracht voltooid is.