Backorder klant en bestelbon klant

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > Backorder toewijzingsmodule > Werking >

Backorder klant en bestelbon klant

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bij het afsluiten van de bestelbon krijgen we de volgende vraag :

 

 

Ja

Backorder klant worden eerst aan stock toegewezen, daarna aan de vroegst binnenkomende backorders

Nee

Backorders worden niet toegewezen.

 

Ik kies hier Nee om de verdere toewijzing manueel te kunnen overlopen.