Autoupdater

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > XML connectie Leverancier: Online informatie > Leveranciers die XML ondersteunen > Spicers >

Autoupdater

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dit zijn alvast de instellingen die u moet maken via Direct-Menu 692. Meer uitleg over de auto-updater kan u in ons aparte hoofdstuk terugvinden.