Automatisch een dossier opstarten?

Navigation:  FAQ > Hoe kan ik...? >

Automatisch een dossier opstarten?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Indien U meerdere dossiers heeft en U wenst bij het opstarten van DBFACT automatisch een bepaald dossier opstarten zonder dat het keuzescherm wordt getoond doet U het volgende :

 

Maak in Windows een nieuwe omgevingsvariabele aan met de naam DossierDbfactw

Om de omgevingsvariabelen op te roepen klikt U rechts op 'Deze computer' en kiest U voor 'Eigenschappen'. Op het tabblad 'Geavanceerd' klikt U op 'Omgevingsvariabelen'.

Bij het vak 'Systeemvariabelen ' klikt U op 'Nieuw'.

Bij 'Naam van de variabele' geeft U het volgende in : DossierDbfactw

Bij Waarde van de variabele  geeft U de naam van het dossier  in.

 

U dient wel de computer te herstarten om de instelling door te voeren.