Automatische Rapportage Windows XP

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Management rapportering en ratio's > Abonnementen Service > Actieve werklijsten & Rapporten > Abonnement Werklijst >

Automatische Rapportage Windows XP

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Uiteraard wordt zo'n abonnementen-service pas echt interessant indien de rapportage (verschillende abonnementen) op een volledig automatische wijze gebeuren. Immers dan moeten we niet iemand beschikbaar houden om deze rapportage te triggeren en loop je ook niet het risico dat dit wordt vergeten.

 

Hoe doen we dit nu?

 

Eerst en vooral dient er een bestandje te worden aangemaakt dat er voor zorgt dat:

 

1.DBFACTw wordt opgestart

2.Er als het ware op de button <Rapportage> wordt gedrukt

3.DBFACTw opnieuw wordt afgesloten

 

Dit bestandje is een XML-bestandje en zorgt voor al deze zaken.

 

Hoe maak je nu dit bestandje aan?

Simpel, door gewoon op de button <Maak Boot.xml> te drukken. Vervolgens wordt dit bestandje weggeschreven in je lokale DBFACTw-map.

 

 

Nu we dit bestandje hebben is het nog gewoon noodzakelijk dit op één of andere manier in te plannen zodanig dat dit automatisch wordt opgestart. Hiervoor gebruiken we een bestaande functionaliteit in Windows.

 

In alle Windows-versies bestaat er een taakplanner. Deze standaard meegeleverde functionaliteit kan getimed programma's activeren...zo ook de abonnementen-service in DBFACTw.

Indien we dus wensen dat de rapportage op een automatische manier verloopt dan dienen we deze in te plannen in de taakplanner van Windows (of Taskmanager).

 

Protip 1

Het inplannen van een automatische rapportage gebeurt best op de server waar DBFACTw op staat of op een ingerichte Terminal Server. De reden hiervoor is dat indien je bvb instelt dat er dagelijks moet worden gecontroleerd welke rapportage er moet worden uitgevoerd om 16h00 telkenmale DBFACTw zal worden opgestart (en opnieuw worden afgesloten) op het ingestelde uur. Dit is bijzonder onhandig indien dit op de PC gebeurt waar je op dat moment aan aan het werk bent.

 

Na de aanmaak van onze boot.xml (zoals hierboven vermeld) moet er een batch bestandje worden gemaakt waarvan ik hieronder een voorbeeld publiceer en uitleg wat er juist dient in te worden vermeld.

Dit batch-bestand zal vervolgens worden ingepland in de taakplanner van Windows.

 

 

De eerste 2 regels zullen bij alle klanten wel verschillend zijn. Deze regels zijn vermits we de automatische rapportage starten op een server die wel actief is maar waarvan geen enkele gebruiker is ingelogd én er dus m.a.w. nog geen netwerkverbindingen zijn op geïnitialiseerd. In mijn voorbeeld maak ik een specifieke netwerkmapping naar de O-schijf (waar DBFACTw op staat) en naar de Q-schijf waar in mijn dossier de module digitaal archiveren actief op is.

 

Klungelalarm

Nogmaals, de eerste 2 regels in deze batch-file kunnen voor iedereen uniek zijn. Indien het niet werkt moet er in de boot-log van DBFACTw worden gekeken om na te gaan welke meldingen er worden gegeven. Op die manier kan worden nagegaan wat er fout loopt

 

De laatste regel is voor iedereen dezelfde en vermeld aan het systeem dat de aangemaakte boot.xml moet worden opgestart. Je weet wel...die boot.xml die ervoor zorgt dat DBFACTw wordt opgestart, de rapportage wordt gestart (en er dus wordt nagekeken welke rapporten er moeten worden verstuurd of worden aangemaakt) en DBFACTw opnieuw wordt afgesloten.

 

 

Protip 2

U kan in meerdere dossiers abonnementen aanmaken en deze laten uitvoeren op het zelfde moment.
Maak daarvoor in ieder dossier een Boot.XML bestand aan, en hernoem dit:
VB.: Bootdossier1.xml / Bootdossier2.xml / ....
 
Vervolgens maakt u in Windows taakplanner voor ieder boot bestand een Taak aan.
Waardoor het mogelijk is om verschillende abonnementen te versturen uit verschillende dossiers

 

Protip 3

Vanaf versie 2.61obv kan u nu ook meerdere boot.xml files aanmaken per selectie van rapporten. Zo kan u instellen in de Windows Taakplanner dat deze op verschillende tijden dienen te worden uitgevoerd.