Autokeuze Put Away

Navigation:  WMS > Module WMS Picking & put away >

Autokeuze Put Away

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

DBFACT zoekt op een intelligente manier op welke locaties de goederen weggezet moeten worden. Op die manier vermijden we onnodig ingave zoals dit gangbaar is bij traditionele WMS systemen.

Deze 'motor' heten we "de autokeuze bij de WMS Picking & Put Away module. "

 

De goederen zijn bij de receptie automatisch op de IN locatie terechtgekomen in ons magazijn.

 

Nu kunnen we door DBFACT locatie 'wegzet' bewegingen laten genereren.  Daardoor zullen de goederen automatisch op de juiste locatie in het magazijn terechtkomen.

We kunnen door DBFACTw locatie bewegingen laten genereren om de goederen op de juiste locaties onder te brengen.

 

Om de artikelen weg te zetten maakt DBFACT maakt een onderscheid tussen

de toegewezen artikelen

de vrije artikelen

 

Inkomende goederen die toegewezen zijn  (Crossdock)

 

Op de artikelen die binnengekomen zijn, kan een toewijzing staan. Een toewijzing betekent dat

 

omeestal een klant een hoeveelheid artikelen besteld heeft (bestelbon klant).

owellicht ook artikelen binnengekomen zijn die bedoeld zijn voor een ander magazijn.

oook artikelen binnengekomen zijn, die als onderdelen in een productie verwerkt moeten kunnen worden.

 

Deze toewijzingen zorgen er voor dat we weten, op het moment van ontvangst van de goederen, wat er precies mee moet gebeuren.

Belangrijk is dat we in het magazijn het aantal handelingen willen beperken.  Crossdock zorgt er dan voor dat de artikelen niet eerst in de rekken worden geplaatst (picking locaties), maar onmiddellijk naar de UIT locaties worden verplaatst.

 

Opmerking: in een bestelbon kan men echter aanpassen dat goederen toch op de PICK locaties moeten geplaatst worden in plaats van het standaard gedrag naar de UIT locaties.

Zie daarvoor in de parameter modules van de module WMS Picking & Put Away, de optie die instelbaar is in de bestelbon klant.

In geval we artikelen niet in de UIT locaties moeten zetten, volgt dezelfde redenering van keuze van locaties als dat van vrije artikelen.

 

De normale procedure is als volgt:

 

DBFACT zoekt eerst een UIT locaties waar al iets staat van dezelfde bestelbon.

Indien er niets klaar ligt voor deze bestelbon, zoekt DBFACT naar een UIT locatie van dezelfde klant (met zelfde leveringsadres en/of transportwijze)

Indien weer niets gevonden, zoekt DBFACT naar een lege UIT locatie die gedefiniëerd is voor dezelfde transportwijze als de bestelbon klant.

Indien nog niets gevonden, zoekt DBFACT naar lege UIT locaties waar de transportwijze niet in voorgedefiniëerd is.

Indien dan nog geen locatie gevonden, zal DBFACT geen keuze voorstellen. De doel-locatie zal dan leeg blijven, om in te laten vullen door de mensen in het magazijn.

 

 

 

Inkomende goederen die voor de voorraad bedoeld zijn

 

Inkomende goederen, zonder toewijzing, moeten op de picking en/of overstock locaties geplaatst worden. Ook hier helpt DBFACT om de keuzes te optimaliseren.

 

Telkens gecontroleerd wordt of vrije artikelen op de IN locatie staan, wordt berekend wat de ideale picking of overstock locatie is om het artikel in te plaatsen.

Verschillende locaties zijn daarbij kandidaat.   DBFACT volgt onderstaande redenering om de ideale locatie voor de put away beweging voor te stellen.

Daarbij worden onderstaande punten één voor één overlopen.

 

1.DBFACT zoekt pick locaties met een ingevuld minimum / nominaal.

Indien de aanwezige stock in die locatie kleiner of gelijk is aan de minimum voorraad, wordt deze locatie weerhouden.

Voor meerdere dergelijke locaties, zal DBFACT de locaties kiezen in volgorde van prioriteit (zie minimum/nominaal), dan de zoekcode van de locatie

De nominale voorraad van de locatie zorgt er voor dat we deze locatie kunnen aanvullen tot de nominale stock. DBFACT zal daarom het verschil berekenen tussen de stock van de locatie en de nominale stock van de locatie

Tenslotte wordt van deze waarde nog de hoeveelheid 'reeds open in locatie put away beweging'  in mindering gebracht.  Opgelet: ook de put away bewegingen die met toewijzingen te maken hebben, worden hierbij in mindering gebracht

2.DBFACT zoekt overstock locaties met een ingevuld minimum / nominaal

De redenering is hier volledig gelijklopend met het vorige punt, alleen wordt nu gezocht naar overstock locaties

3.DBFACT zoekt pick locaties met een prioriteit maar zonder minimum / nominale stock

Men kan in een locatie een artikel aanduiden met een prioriteit van picking.  Daarbij wordt geen minimum of nominale stock ingegeven.

Indien dergelijke locaties voorhanden, zal DBFACT voorstellen om de put away naar deze locatie uit te voeren

Indien meerdere dergelijke locaties, wordt ook hier weer in volgorde van prioriteit gewerkt.

4.DBFACT zoekt overstock locaties met een prioriteit maar zonder minimum / nominale stock

Dezelfde redenering als 3, maar dan voor een overstock locatie

5.DBFACT heeft nog geen locaties gevonden, en zoekt dan pick locaties waar het artikel reeds aanwezig is.

Ook in dit geval kan het gebeuren dat er meerdere locaties zijn.

In dat geval wordt gezocht naar de locatie waar de stock van het artikel het minst is (er wordt geen rekening gehouden met stock van andere artikelen)

6.DBFACT zoekt naar een overstock locatie waar het artikel reeds aanwezig is

Zelfde redenering als het vijfde punt

7.DBFACT heeft nog steeds geen locaties gevonden, en zoekt dan naar pick locaties waar het artikel vroeger nog heeft gestaan (maar nu niet meer)

Indien er meerdere kandidaten, wordt gezocht naar die locatie die het minste aantal in voorraad heeft.

8.DBFACT zoekt naar overstock locaties waar het artikel vroeger nog heeft gestaan

zelfde redenering als het zevende punt

9.Indien uiteindelijk zelfs dan nog geen locatie gevonden is, wordt eenvoudigweg gezocht naar een lege pick locatie.

Indien hier meerdere locaties, dan wordt de locatie met de kleinste locatie zoek code behouden.