Auto-updater

Navigation:  Basis > Het artikel > Artikelbeheer > Artikelimportwizard >

Auto-updater

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De auto-updater is een speciale versie van de artikelimportwizard, specifiek gericht naar grote distributeurs in sectoren waar de informatie uitermate snel aangepast moet worden.  Voor informatie over deze module lees hier.