Assistentie aanvragen van de helpdesk?

Navigation:  FAQ > Hoe kan ik...? >

Assistentie aanvragen van de helpdesk?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

In het menu "Help" kunt u via de optie "Verzoek tot hulp" (menu 9.6.) gemakkelijk (technische) assistentie aanvragen bij de DBFACT helpdesk.

 

Wanneer u een aanvraag verstuurd zal er naar de helpdesk een e-mail worden verstuurd met als onderwerp: "Assistance request from T.M.L. bvba". De e-mail zal alle voor ondersteuning benodigde gegevens bevatten, als bijvoorbeeld:

 

-

De aanvrager

-

De naam van het dossier

-

Het moment van aanvraag

-

De DBFACT versie

-

De IP adressen voor LAN / WAN

-

De aanwezigheid en beschikbaarheid van VNC voor remote beheer

-

De ingegeven aanvraag

-

Een overzicht van uw licentie gegevens (in bijlage)

 

 

Voor het aanvragen van assistentie volstaat het om in het veld "Onderwerp / Menupunt" een korte omschrijving te geven van uw (aan)vraag die u vervolgens in het veld "Vraag" verder kunt toelichten of verduidelijken. Het veld "Antwoord aan" kunt u gebruiken voor het ingeven van een emailadres waarnaar het antwoord gestuurd dient te worden.

 

De knop "Instellingen" kan worden gebruikt om bepaalde (default) teksten als bijvoorbeeld connectie-en login gegevens in de aanvraag te vermelden. Voor een werkstation worden deze gegevens bijgehouden in de werkstation configuratie.

 

 

Indien de gegevens voor de algemene situatie worden ingegeven zullen deze worden vermeld  als tekstregel.

 

 

Wanneer u vervolgens klikt op de knop "Verzenden" zal niet alleen de aanvraag worden verstuurd, maar zal ook worden gekeken of het programma VNC voor Remote beheer op uw systeem start geinstalleerd. Indien de applicatie wordt aangetroffen zal u gevraagd worden of deze mag worden gestart. Na op deze vraag te hebben geantwoord (u kiest hier best "Ja") zal het scherm verschijnen met de melding "Aanvraag tot hulp werd verzonden".

 

Na ontvangst van uw aanvraag kan de ondersteuning wordt gestart.

 

Het is belangrijk te weten dat uitsluitend in overleg en met uw toestemming mag worden ingelogd op uw systemen.