Artikelspecificaties

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer >

Artikelspecificaties

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De behoefte bestaat bij klanten om per artikel een aantal vrij te definiëren velden te kunnen beheren die dan ook kunnen worden gebruikt in een vergelijking.

We denken hierbij bv. aan "Toeren/minuut", "Resolutie", ...