Prijzen werklijst

Navigation:  Basis > Het artikel > Prijzenbeheer >

Prijzen werklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Om snel de belangrijkste verkoopprijzen up to date te houden, wordt de prijzenwerklijst gebruikt. De functie is gebaseerd op een werklijst.

 

De prijzen werklijst is de ideale tool om op een gemakkelijke, snelle en overzichtelijke manier uw prijzen aan te passen. Er zit een handig systeem in om uiterst snel de verkoopprijzen in te voeren of aan te passen. Ook de 'basis' aankoopprijzen kunnen snel aangepast worden.  Voor uitgebreide aanpassingen van aankoopprijzen, bestaan er twee aparte werklijsten: de aankoopprijzen werklijst of de leveranciers van artikel werklijst.

 

 

Selecties

 

De selectiemogelijkheden van de prijzenwerklijst zijn dezelfde als van de artikelwerklijst. Op het tabje 'prijzen' staan specifieke selectiemogelijkheden voor deze werklijst. Er kan ook gewerkt worden met een selectie-formule waar een volledige algebraïsche uitdrukking kan gebruikt worden.

 

Lijst

 

De lijst bevat vooral de kolommen met de prijzen van het artikel.   In de kolom 'artikel' kunt u met de rechtermuisklik de artikel-snelmenu oproepen.  De kleurcodering van de artikelen in de lijst is dezelfde als bij de opzoekfunctie van de artikelen.

 

 

De prijzen van het artikel

 

Via het onderliggende systeem kan men in één oogopslag alle informatie van de artikelen zien.  Afhankelijk van prijsformules, rechten en de activatie-velden, kunt u al dan niet velden zien en/of aanpassen.

 

 

 

 

 

 

De invulzones

 

Onder de lijst bevinden zich tal van invulzones.

 

 

Aankoopprijzen

Hier ziet men de basis aankoopinformatie op het artikel.

Ook een prijsformule kan hier ingevuld worden op het artikel.

Door het vinkje 'auto bereken' aan te vinken, worden de in de prijsformuls gedefiniëerde prijzen automatisch herberekend.  In dit laatste geval kunt u de prijzen die gelinkt zijn in de prijsformule niet meer zelf wijzigen.

 

Activatie informatie

De zone 'activatie van info' laat toe vinkjes te plaatsen bij de informatie die u wenst te zien en/of te wijzigen. Voorbeeld: u werkt nooit met extra prijzen. Schakel het vinkje van 'extra prijzen' uit.

 

Verkoopprijzen

De standaard verkoopprijzen kunnen hierbij ingegeven worden. Basisprijs, dealerprijs, minimum, winkel prijs exclusief of inclusief en de aanbevolen prijzen.

Ook de margebasis wordt er gebruikt.

Sommige gebruikers willen per artikel de marge in absolute waarde zien. Dit noemen we hier winst. Als een artikel aangeduid wordt, zal in de kolom 'vorige winst' automatisch de winst berekend zijn. Indien men een nieuwe winst wenst in te voeren, kan dit via de kolom 'winst'. Bij opslaan worden automatisch de overeenstemmende prijzen aangepast.

Margebasis

Deze optie laat toe de marges in te geven via de twee verschillende wijzen van berekening:

 

Coëfficiënt:  het percentage van de aankoopprijs wordt bijgeteld bij de verkoopprijs

Brutomarge: de marge is een percerntage van de verkoopprijs

 

Alle velden waar marges berekend worden, zijn hier dan zo berekend.

 

Folderprijzen

Alleen de folderprijzen worden hier bijgehouden.

Opmerking: folderprijzen zijn ofwel exclusief prijzen, ofwel inclusief prijzen. Om te bepalen welke prijzen men hier wenst te zien, wordt verwezen naar een parameter.

Extra prijzen

Per artikel kunnen vijf extra prijzen ingegeven worden. Deze prijzen worden hier afgebeeld. In geval van een prijsformule, waarbij deze prijzen gekoppeld zijn, bestaat ook hier de mogelijkheid dat deze niet manueel aangepast kunnen worden.

 

 

Om snel de prijzen aan te passen kunt u via de knoppen 'opvragen' en 'opslaan' het gebruik van deze werklijst beïnvloeden.  Voor meer detail, zie Instellingen prijzenwerklijst.

 

Protip

Sommige gebruikers doen uitgebreide berekeningen in rekenbladen (zoals Microsoft Excel (c)).   Het volstaat dan gebruik te maken van de krachtige artikelimportwizard module, om de prijzen uit de rekenbladen automatisch in DBFACTw in te lezen.

 

 

Echter, met deze prijzen werklijst is het echt wel mogelijk om het 'gedrag' van een spreadsheet te gaan simuleren. Het is niét mogelijk om rechtstreeks in de aanpassingen uit te voeren, dit omdat veel prijzen van mekaar afhankelijk zijn.

 

Knoppen

 

We beschrijven de functies van deze werklijst

 

Opvragen

Deze knop is vooral voorzien om via de rechtermuisklik het gedrag van de enter knop in de werklijst te bepalen;  Zie hiervoor verdere uitleg over 'instellingen prijzenwerklijst'.

Wijzigen

Verschillende opties mogelijk

Artikel: opvragen van het aangeduide artikel

Globaal wijzigen:  de gemarkeerde artikelen in één beweging samen aanpassen. Zie hiervoor meer uitleg bij "globaal wijzigen prijzen"

Staffelprijzen: om staffelprijzen bij één of meerdere gemarkeerde artikelen aan te passen

Prijzenmatrix items aanmaken: deze optie is alleen actief indien de module 'prijzenmatrix' actief is. Voor verdere uitleg hierover, verwijzen we naar de module 'prijzenmatrix'.

Markeren

Standaard gedrag van de werklijst

Zoeken

Om in een uitgebreide lijst een artikel terug te vinden, gebruikt men deze toets.   Als het artikel reeds in de lijst staat, zal het artikel automatisch aangeduid worden.  Indien het artikel niét in de lijst voorkomt, zal het automatisch toegevoegd worden en aangeduid.

Tip: u kunt op deze manier heel snel een aantal artikelen inscannen en in de lijst opsommen.

Status

Om snel de status van een artikel aan te passen. Indien meerdere artikelen gemarkeerd zijn ,zal gevraagd worden van al deze artikelen de artikelstatus aan te passen.

Kosten

De kosten opvragen van het aangeduide artikel

Stock

Indien de stock van een artikel verkeerd zou staan, kunt u dit hier heel snel wijzigen. U moet over het juiste recht beschikken om dit te mogen doen.

Incl. kosten

Het gebruik van deze knop, zorgt er voor dat alle prijzen in de werklijst automatisch aangeduid zijn als prijzen inclusief de kosten. Voor

Afdrukken

Om prijslijsten af te drukken

Opslaan

Deze knop is eveneens voorzien om het gedrag in de velden aan te passen bij het 'snel gebruik' van deze lijst

Sluiten

 

 

 

 

 

Protip

Indien u niet wenst al uw artikelen onmiddellijk te moeten herprijzen, gebruik dan zeker de optie 'psychologische prijs behouden'. Zo vermijd u dat alle showroom en/of prijsetketten opnieuw volgens de stock afgedrukt moeten worden.

 

We beschrijven in 't kort nog de functies van de knoppen, voor zover deze zouden afwijken van het standaard gedrag van een werklijst: