Globaal wijzigen prijzen

Navigation:  Basis > Het artikel > Prijzenbeheer > Prijzen werklijst >

Globaal wijzigen prijzen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Via deze functie kunt u de gemarkeerde artikelen uit de lijst in één beweging wijzigen.

 

Aanpassingen voor prijsformules

Prijsformule

Een prijsformule wordt ingesteld voor àlle gemarkeerde artikelen.

Auto berekenen

Naast de prijsformule wordt ingesteld dat het de prijzen permanent gekoppeld blijven volgens de prijsformule.  Daarna kan men de gelinkte prijzen niet meer wijzigen. Ze wordne automatisch gewijzigd indien de prijsformule of de basisprijs waarop de prijsformule gebaseerd is, aangepast wordt.

 

Aanpassingen aan prijzen

Prijs x factor

Hier wordt een bepaalde prijs gekozen, en wordt deze met een bepaalde factor aangepast.

Voorbeelden:

Factor 1.02 komt overeen met een verhoging van 2 %

Factor 0.95 komt overeen met een prijsdaling van 5 %

Winkelprijs =

De winkelprijs wordt gelijk gesteld aan een andere prijs.

Prijs =

Om een vaste waarde in te stellen in één van de prijzen

Prijs bijtellen

Om een vast bedrag bij te tellen of af te trekken van een prijs

Prijs

Om gelijk welke prijs gelijk te stellen aan een andere prijs

Prijs = Prijs x factor

OM een prijs met een factor te verhogen of te verlagen.

Folderprijs actief

Om een folderprijs op een artikelfiche actief te zetten (of juist uit te schakelen

Folder datumbereik

Om het datumbereik van de folderprijs te bepalen.

Prijs afronden

Enig welke prijs kan men 'psychologisch' afronden.  Normaal zal dit vooral voor de winkelprijs incl. BTW inclusief kosten zijn. Deze kost kun je kiezen in het keuzelijstje naast het vinkje. Helemaal onderaan staat deze prijs inclusief kosten vermeld.

 

Er zijn twee afrondingssystemen ingebouwd:

 

1.Afronding via tabel:  door in een tabel een bereik, een afrondingsgetal en een verminderingsgetal in te geven, kan men heel makkelijk psychologische prijzen instellen

2.Afronding via excel: door gebruik te maken van een Excel werkblad, worden de prijzen op een geavanceerde manier afgerond. Voor meer uitleg: zie 'Afronden van prijzen via excel'

 

 

 

Aanpassingen voor kosten

Kost toevoegen

Indien voor bepaalde artikelen een kost niet is toegevoegd, wordt deze over al deze artikelen toegevoegd. Opgelet: indien een bepaalde kost aan één van de artikelen reeds gekoppeld is, wordt deze niét een tweede keer gekoppeld.

Kost vervangen

Een bepaalde kost kan gewijzigd worden naar een nieuwe kost, bij voorbeeld indien recupeltarieven aangepast worden.

Kost verwijderen

Indien (wie weet...) bepaalde kosten plotseling niet meer apart in rekening gebracht worden, kan men collectief een kost van meerdere artikelen tegelijkertijd verwijderen.

Psychologische prijs behouden

Speciaal ontwikkeld om op een handige manier de winkelprijzen te behouden, zonder dat de zogenaamde psychologische prijs aangepast wordt.

Voorbeeld: de recupel-kost van 2 € wordt vervangen door 1,65 €. We beschikken vandaag over een artikel van 17 € incl. btw, totale (psychologische) prijs dus: 17 € + 2 € = 19 €.

Er wordt beslist om de recupel-kost van 2 € te verlagen naar 1,65 €.

Bij een gewone vervanging van de kost, zal de prijs veranderen van 19 € naar 17 + 1,65 = 18,65 €. Niet direct een handige commerciële prijs.

Bij het aanvinken van 'Behoud zelfde psychologische prijs (winkelprijs inclusief btw en kosten) wordt het volgende gedaan:

Eerst wordt de totale prijs berekend (19 €). De kosten worden berekend (in dit geval 2 €), de kosten worden vervangen door de nieuwe kosten, daarvan wordt het totaal berekend (1,65€), en na wijziging van de kosten, wordt de winkelprijs incl. btw (zonder de kosten) aangepast naar de totale (psychologische) prijs min de nieuwe kosten, in dit geval 19 - 1,65 € = 1,35.