Artikelen & Relaties

Navigation:  Starten met DBFACTw > Het dossier > Onderhoud dossier > Controles >

Artikelen & Relaties

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hier kan U verschillende controles uitvoeren wat betreft artikelen en relaties. Deze controles worden ook telkens uitgevoerd als U een dossier update. Het resultaat van deze controles worden dan naar ons gemaild.

 

 

 

Nadat U op 'Controleer ' worden de controles uitgevoerd. Het resultaat vindt U terug in de grid.

Als de fout te herstellen is kan U deze herstellen door een vinkje te plaatsen in kolom 'Herstellen ' en nadien op de knop 'Herstellen' te klikken.

 

U kan ook het detail van de fout  opvragen door op de knop 'Detail ' te klikken. De detaillijst kan U vervolgens bekijken, afdrukken of exporteren naar een bestand.