Artikelen tellen / scannen

Navigation:  »No topics above this level«

Artikelen tellen / scannen

Return to chapter overview

De betrachting van een inventarisprocedure is om zo snel mogelijk alle artikelen (op locaties) te tellen. Daarvoor zijn tal van mogelijkheden voorzien, zoals het importeren van tekst bestanden of excel bestanden, maar vooral ook het gebruik van een portable of zelfs PDA scanners.

 

Deze functie past zich bovendien automatisch aan afhankelijk van de ingestelde grootte van het scherm.

 

Bij gebruik van een portable computer (liefst met een barcode scanner en wifi), positioneert het scherm zich in het midden.

 

Bij gebruik van de PDA interface, zal het scherm, afhankelijk van de PDA instelling in de werkstation instellingen, op dezelfde grootte getoond worden als het schermpje.   De opstart gebeurt dan vanaf één van de knopjes die gedefiniëerd zijn bij de PDA layout.

 

Bij het opstarten van deze functie, wordt nagekeken of er in de werkstation instellingen een magazijn is ingesteld. Als dit het geval is, zal automatisch gekeken worden of er slechts één procedure voor dat magazijn lopende zijn. Indien er meerdere zijn, zal DBFACTw een keuzelijst van het magazijn presenteren.

In het geval er slechts één is, wordt deze automatisch gekozen.

 

Bovenaan het scherm ziet u de omschrijving van de gekozen inventarisprocedure.

 

Locatie

 

Bij het starten van de telling, staat u klaar om een locatie in te scannen.

U kunt de barcode van de locatie (zie bij de artikel stockplaatsen) gebruiken om in te scannen, of de code van een locatie.   Indien een locatie niet bestaat, of niet tot het magazijn van de inventarisprocedure, krijgt u onderaan in het rood automatisch een foutmelding.

Als een locatie ingescand / ingevoerd is, wordt de code van de stock locatie automatisch in het groot daaronder afgebeeld.  Als de omschrijving verschillend is, staat deze er ook nog bij.

 

Tegelijkertijd gaat DBFACTw na hoeveel artikelen er in (volgens de bestaande voorraadgegevens) in deze locatie gescand moeten worden. Dit wordt onderaan afgebeeld bij "Items te tellen". Het eerste getal is het aantal items dat in die locatie nog gescand moeten worden, en het tweede getal (na de 'van') het aantal items dat zich in de locatie zelf bevindt.

Zo weet u precies hoeveel artikelen u zult moeten scannen om een bepaalde locatie volledig gecontroleerd te hebben.

 

Artikel

 

Daarna springt u op artikel, en daar kunt u op verschillende manieren het artikel gaan zoeken.  Standaard wordt gezocht op

De interne DBFACTw Ean8 code, gebaseerd op de artikelcode. Deze is ook zichtbaar op de artikelfiche.

Het stuknummer van het artikel

De barcodes van het artikel

Het volledige artikelnummer van het artikel

 

Als we bij het scannen slechts één artikel overhouden, weten we dat we het juiste vast hebben.

De artikelcode wordt getoond, de omschrijving en de referentie.

 

Een artikel kan door meerdere mensen op meerdere locaties in eenzelfde magazijn gescand/geteld zijn. Daarom wordt ter informatie onderaan het scherm getoond :

het aantal dat geteld is op de locatie zelf

het aantal dat in het magazijn voor dit artikel reeds geteld is

 

Aantal

 

Daarna springen we automatisch naar het veldje 'aantal'.

Hier geeft men eenvoudigweg het aantal in, en door op ENTER te drukken, wordt de registratie van de telling uitgevoerd.

 

Als bevestiging krijgt u in het blauw de bevestiging dat de telling bewaard is.

 

Bij fouten kunt u trouwens dezelfde locatie en artikel kiezen, en het aantal negatief ingeven. Dit wordt als een aparte, negatieve, telling geregistreerd. Het resultaat is vanzelfsprekend hetzelfde: het 'totaal aantal geteld' wordt gecorrigeerd.

 

Als u een combinatie van locatie en artikel zou scannen die niét terug te vinden is in de detail, dan wordt de detail zelfs automatisch toegevoegd in de inventaris.  Het kan voorkomen dat u een artikel terugvindt op een locatie, zonder dat dit volgens DBFACTw het geval was.

 

Daarna doet DBFACTw het volgende:

Als er nog andere artikelen van de vooropgestelde locatie te tellen zijn, springt DBFACTw automatisch naar het vak van het artikel, zodat u het volgende artikel voor deze locatie kunt scannen.

DBFACTw controleert ook als er geen items meer te scannen zijn in een locatie. Als u het laatste artikel van een locatie scant, dan zal DBFACTw automatisch springen naar het vakje van de locatie, om de volgende locatie te scannen.

 

Als u een locatie en artikel kiest, dat volgens de detail van de inventarisprocedure reeds afgewerkt staat, dan kunt u deze registratie niet meer doen.  U moet dan eerst vragen aan de verantwoordelijke van de inventarisprocedure om deze combinatie op 'niet afgewerkt' te zetten, vooraleer u de registratie kunt uitvoeren.

 

De knoppen

 

Daarnaast zijn er 4 knoppen op het scherm terug te vinden.

 

Volgende locatie

DBFACTw stelt normaal zelf niet de volgende locatie voor. Door op deze knop te drukken, zal DBFACTw op zoek gaan in de inventarisprocedure naar de volgende locatie die nog (helemaal) niet is geteld. Als er nog meerdere locaties in die situatie zouden zijn, dan zal de locatie met de eerste zoekcode voorgesteld worden.

De reden hiervoor is evident: de zoekcodes worden in een magazijn zo gekozen, dat de 'loopvolgorde' ook overeenkomt met de zoekcodes van de locaties.

Volgend artikel

Naar analogie met de volgende locatie wordt hier het volgend artikel gekozen. Dit werkt op tweeërlei manieren:

Als er een locatie ingegeven is (gekend is), dan wordt IN de locatie gezocht naar het volgend artikel dat gescand moet worden.  Eens alle artikelen van een locatie gescand, kan DBFACTw geen nieuw artikel meer voorstellen, en krijg je een foutmelding.

Als noch het artikel, noch de locatie ingevuld is, dan zal DBFACTw automatisch een volgend artikel kiezen, dat nog niet gescand is.   Als dit artikel bovendien in slechts één locatie terug te vinden is, dan wordt automatisch de locatie reeds ingevuld.

 

Zoeken

Als men een artikel niet terugvindt op de gebruikelijke scanning manier, dan kan men hier de normale zoekschermen van DBFACTw voor gebruiken.

Deze functie is alleen toegankelijk via het gebruik van een gewone computer, en niét via de PDA scanner.

Sluiten

U klikt hierop om de functie af te sluiten.