Gebruik

Navigation:  Commercieel beheer > Transporttypes >

Gebruik

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bij het ingeven van een bestelbon klant en leveringsbon wordt bij het afsluiten van het document een scherm getoond worden waar de (eventuele ) transportkost kan worden ingesteld. Als dit scherm niet wordt getoond betekent dit dat voor het op het document ingesteld type transport geen voorwaarde is gevonden dat voldoet.

 

Het scherm is in 3 delen verdeeld.

Bovenaan ziet u (eventueel) reeds toegevoegde transportkosten op het document.

Daaronder ziet u de gegevens van de gekozen voorwaarde. Dit is dus eigenlijk wat u heeft ingesteld in file beheer. Bij ‘Kost volgens voorwaarde’ staat het bedrag dat volgens de voorwaarde moet worden doorgerekend.

Linksonderaan staan enkele documentgegevens die betrekking hebben tot het berekenen van de kost. Bij gewicht staat het gewicht van de artikelen van het document. Dit is hetzelfde veld dat kan worden teruggevonden op schermpje ‘Afsluiten document’. Met de knop “Herbereken” kan het gewicht opnieuw worden berekend.  Als helpkey 924307 AF staat dan kan het gewicht worden veranderd. Als dit gebeurt dan zal op basis van dit nieuwe gewicht de transportkost opnieuw worden berekend.

Rechtsonderaan bij ‘Transportkost’ staat het bedrag dat gaat worden doorgerekend. Dit bedrag kan altijd worden gewijzigd/overruled. Als op het document nog geen transportkost is toegevoegd gaat dit bedrag gelijk zijn aan de kost volgens de voorwaarde. Als op het document wel al een transportkost is toegevoegd kan dit bedrag afwijken als voordien het bedrag gewijzigd was.

Als op een leveringsbon meerdere bestelbonnen klant zijn overgenomen met elk een transportkost zal bij het afsluiten van de leveringsbon de transportkosten worden samengeteld en herleid worden naar één regel met een transportkost.

Bij het klikken op ‘Terug’ wordt teruggekeerd naar het document en bij het klikken op ‘Doorgaan’ wordt de transportkost toegevoegd aan het document of gewijzigd en wordt het document verder afgesloten.