Artikel zoeken

Navigation:  »No topics above this level«

Artikel zoeken

Return to chapter overview

Bij het zoeken van een artikel, beschikt men standaard over de gewone kolommen zoals vroeger.  

 

Kolommen

 

Er zijn volgende aanpassingen actief bij WMS:

De kolom 'stockplaats' verwijst naar de informatieve locatie op de artikelfiche.  Dit verwijst daarom niét naar een of andere locatie waar het artikel zou kunnen op liggen.

De kolommen stock, economische stock, B.O. klant, B.O. Lev, Vrije stock gelijk gebleven.

De kolom 'gevraagd' doelt op het aantal dat in realtime stock op alle computers op dat moment gevraagd wordt (op uitgaande documenten gevraagd)

De kolom 'multistock' is vervangen door de kolom "stock " + het magazijn dat gedefiniêerd is in de parameters modules.

 

Daarnaast zijn volgende kolommen toegevoegd:

1.Beschikbaar: de totale beschikbaarheid van  een artikel over de ganse organisatie

2.Stock <magazijn>: de fysische stock van het magazijn, dat gekozen is in de werkstation instellingen

3.Beschikbaar <magazijn>: de beschikbaarheid van de stock in het magazijn, gekozen in de werkstation instellingen

4.Transfert In: som van inkomende aantallen van een artikel

5.Transfert UIT: uitgaande aantallen van een artikel

 

 

Opvragingen

 

Onder de knop 'Prijs/stock' zijn volgende aanpassingen gebeurd:

De menu-optie 'stock' verwijst nu naar het 'artikel stock scherm'.

De menu-optie 'multistock' verwijst naar hetzelfde 'artikel stock scherm';

De menu-optie 'prognose' is gewijzigd naar de nieuwe stockprognosewerklijst dat de verwachte aanpassingen van een artikel (eventueel binnen in een magazijn) weergeeft.

De menu-optie 'Min/nom voorstel' start nu de stockoptimalisatie werklijst op voor het gekozen artikel, en stelt de berekening voor.

De menu-optie 'Wijzigen' laat het toe om een 'manuele stock corretie' uit te voeren.

De menu-optie 'toewijzingen' toont het WMS artikel toewijzingsscherm

De menu-optie 'stock-overzicht' verwijst naar het 'artikel stock scherm'

De menu-optie 'min/nom' toont alle minimum en nominale waarden die ingesteld zijn voor het gekozen artikel

De menu-optie 'realtime stock' toont alle realtime verrichtingen die op dat moment voor het artikel gangbaar zijn.

 

De knop Filter

 

Ook onder de knop 'filter' vinden we aanpassingen

 

Alleen <magazijn>  betekent alle artikelen die in <magazijn> in voorraad zijn.  Daarbij is het niet van belang over welke locatie het gaat.  Daarbij verwijst <magazijn> naar het in het werkstation ingestelde magazijn.

Beschikbaar <magazijn> toont alleen alle artikelen waar nog beschikbare voorraad voor het artikel in het magazijn voorhanden is.

Onder minimum / nominaal / economische stock: houdt ook hier rekening met het vooropgestelde magazijn in de werkstation instellingen

 

De knop backorders

 

Backorders klant verwijst nu naar de backorder klant werklijst, met overzicht van voorraad, beschikbaarheid en detail van magazijn voor de backorders. Vanuit dit scherm kan men backorders verwijderen, of de leveringsdatum wijzigen.

De artikel toewijzing is ook hier gewijzigd naar het nieuwe artikel toewijzingsscherm