Artikel toewijzingsdetail scherm

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > Backorder toewijzingsmodule > Werking >

Artikel toewijzingsdetail scherm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze form krijgt u een zeer handig overzicht van de toewijzingsmogelijkheden van het artikel. Er zijn verschillende items in deze lijst zichtbaar. Daarbij worden de meest 'concrete' regels bovenaan gezet.

 

 

Toewijzen

Indien u een backorder klant en een backorder leverancier of stock markeert kan u deze aan elkaar toewijzen.

Opvragen

Laat u toe de klant/leverancier/artikel/backorders/bonnen op te vragen

Wijzigen

Afhankelijk van de regel waarop u staat, kan met deze knop

het aantal van de koppeling aangepast worden

de leveringsdatum van de leverancier aangepast worden

de leveringsdatum van de backorder klant aangepast worden

Markeren

Standaard gedrag

Loskoppelen

Indien een regel groen staat (reeds toegewezen, zowel voor toewijzingen aan stock als toewijzingen aan backorders leverancier) kan u deze loskoppelen met deze knop. De aangeduide regels worden daardoor losgekoppeld, en komen weer onderaan de lijst te staan.

Automatch

Automatisch Matchen: Gaat volgens de instellingen de matching voor u uitvoeren.

Status

Wijzigt de status van een stock-toewijzing

Sluiten

Sluit huidig scherm

 

 

Klungelalarm

Denk niet dat een toewijzing van 1 stuk betekent dat een backorder gewijzigd is. Een backorder klant van bv. 5 stuks kan volledig uitgesplitst worden in bv:

- één stuk aan stock toegewezen

- twee stuks toegewezen aan een backorder leverancier

- twee stuks niet toegewezen.

Met de vergrootglaasjes naast de backorders klant en backorders leverancier kunt u een makkelijk overzicht krijgen van de backorders van het artikel zelf, gegroepeerd volgens de bestellingen  en niet volgens de toewijzingen.

 

 

Regel kleuren

 

Vetgedrukt: dit betekent dat dit item over een aandachtspunt beschikt. Zo wordt u gewaarschuwd voor een leveringsdatum van een klant die achterhaald is, of een leveringsdatum leverancier, of dat de leveringsdatum van de leverancier voorbij de leveringsdatum van de backorder klant ligt

Eerste regel: overzicht van de effectief vrije stock (de direct verkoopbare stock dus)

Donkergroene regels: dit zijn backorders klant die toegewezen zijn aan de stock, en daardoor onmiddellijk leverbaar

Lichtgroene regels: backorders klant zijn toegewezen aan backorders leverancier. De kleur is gekozen, omdat de leverbaarheid pas bevestigd wordt bij receptie van de backorder leverancier

Oranje: backorders klant die nog niet toegewezen zijn (dus noch aan backorder leverancier, noch aan stock toegewezen zijn).

 

 

Klungelalarm

Inden 'Magazijnopdrachten' in de parameters geactiveerd is, kunt u toewijzingen aan stock niet meer loskoppelen als een 'opdracht' lopende is (kunt u zien met de kolom 'picking')