Artikel stock globaal wijzigen

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > Uitgebreid Aankoopbeheer > Stock optimalisatiewerklijst >

Artikel stock globaal wijzigen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Zowel voor de semi-automatische werkwijze, als voor de automatische werkwijze zijn hier functies ingebouwd. Voor uitleg over deze manier van werken, zie 'stock optimalisatiewerklijst'.

 

We zien op deze form twee gedeeltes:

Het gedeelte om een voorstel te berekenen: dit heeft rechtstreeks verband met de semi-automatische werkwijze

Het gedeelte om aanpassingen in de artikelfiche door te voeren: dit heeft rechtstreeks verband met de volautomatische werkwijze.

 

 

Voorstel berekenen

 

Deze functie is een onderdeel van de 'semi-automatische' werkwijze. We baseren ons op de verkoopshistoriek van x maanden op voorhand, bv. de laatste 12 maanden, om de gemiddelde verkoop per maand te berekenen.

 

Klungelalarm

Selecteer geen historiek die in de toekomst ligt, of waarvan de maanden nog niet compleet voorbij zijn. DBFACTw gaat die trouwens zelf zo veel mogelijk uitfilteren. Indien u op 15 augustus deze berekening uitvoert, houdt u best geen rekening met de maand augustus. Deze maand zou automatisch voor een lager gemiddelde zorgen (nog maar halve maand verkocht).

 

Protip

DBFACTw berekent in dit geval de maandelijke aantallen, die verkocht zijn. Nochtans, door 'one shots' of uitzonderlijke bestellingen kan het voorkomen dat de gemiddelde verkopen uit die periode uitzonderlijk hoog zijn. Omgekeerd, kan het ook voorkomen dat een bepaalde maand, bv. omwille van jaarlijks verlof, uitzonderlijk lage resultaten weergeeft.

DBFACTw past in deze berekening automatisch het principe van de 'Gauss Curve' toe. Dit wil zeggen dat, na berekening van de gemiddelden, ook de standaard deviatie berekend wordt. In de statistiek is gekend dat de gemiddelden die buiten het bereik van het gemiddelde plus/min twemaal de standaard deviatie, de 5 % uitzonderingen omvatten. Op deze manier worden automatisch de uitzonderlijke waarden eruit gefilterd. De maanden laten we vallen, en

Echter, als er te weinig maanden overblijven, bv. door een té grote schommeling (70 % uitval van maanden), zal DBFACTw toch rekening bljiven houden met àlle maandelijkse gemiddelden.

 

Het is niet makkelijk om in detail te begrijpen hoe de minimum en nominale stock gebruikt moet worden. Het idee is dat het stockpeil evolueert in de vorm van een zaagtand, en dat we een maximale stock hebben (in DBFACTw nominale stock genoemd), en een 'alarmpeil', meestal 'bestelpunt' genoemd.

 

Een voobeeld:

 

we bestellen één keer per maand. Dit houdt voor de stock eigenlijk in dat we voldoende stock moeten hebben om de verkoop van één maand te dekken.  Onze nominale (maximale) stock moet daarom (minstens) de verkoop van één maand bedragen. Indien we van een artikel 50 stuks per maand verkopen (gemiddeld), dan moeten we minstens 50 stuks in stock nemen, of bij bestelling, onze stock aanvullen tot 50 stuks, zodat we een 'normale' maand met de stock kunnen dekken.

Wanneer moeten we echter (her)bestellen? Er van uit gaand dat onze stock tijdens de maand gestaag daalt door de verkopen, moeten we op een bepaald moment beslissen om opnieuw te bestellen. In principe kan dit op het moment dat er geen stock meer is, maar in vele gevallen is het dan te laat om te bestellen: er gaan verschillende dagen over, tegen dat het bestelde materiaal binnenkomt, zodat we al die dagen zonder stock zitten. Er moet daarom besteld worden op het moment dat we weten dat er, tegen dat de artikelen binnenkomen er ver geen stock meer is. Vertaald: de minimum stock moet een signaal geven als er juist nog stock is om de leveringstermijn van de leverancier te dekken. Er van uit gaand dat de meeste leveranciers binnen de week (1/4de van een maand, of factor 0,25) leveren, zetten we daarom de minimum stock op 0,25 x de gemiddelde verkoop van een maand.

 

Bij afronden wordt een truukje gebruikt bij 'kleine assortimenten'. Immers, we willen te allen tijde vermijden dat we zonder stock vallen van een artikel. In dat geval zal, indien we bv. slechts één artikel verkopen per maand, toch de minimum stock op 1 zien staan.

 

Voorbeeld: In normale berekeningen zou DBFACTw tellen: gemiddelde verkoop 1 maand, nominale stock = gemiddelde * factor 1, dus 1, minimum stock = gemiddelde verkoop * factor 0,25, dus ... 0,25, afgerond naar beneden: 0. Door 'minimum naar eenheid' aan te vinken bij afrondingen, zal de 0,25 automatisch overgezet worden naar 1, zodat bij verkoop van het ene stuk, onmiddellijk een voorstel gemaakt wordt voor de bestelling van het artikel.

Vergeet niet dat het al dan niet in bestelling plaatsen van een artikel uitsluitend afhangt van het minimum bestelpunt. Vandaar dat de minimum stock ook nog bestelpunt of 'alarmpeil' of 'bestelpeil' genoemd wordt. Als de (economische) stock beneden dit peil komt, wordt het artikel kandidaat om opnieuw te worden besteld.

 

 

Aanpassing in artikel

 

Met deze functie wordt informatie in de artikelfiche gewijzigd. Deze informatie is noodzakelijk voor het automatisch berekenen van de minimum en nominale stock bij de 'volautomatische' werkwijze.

 

we bepalen hier:

 

Minimum stock periode

Het aantal dagen dat er verkocht moet worden uit één bestelling. indien dit gaat over één maand, kunt u best herberekenen over hoeveel dagen dit gaat. Hou er rekening mee dat in het stockprofiel het aantal veronderstelde dagen per week ingevuld is. Indien u er van uit gaat dat de levering binnen de 5 dagen gebeurt, vult u hier gewoon 5 in.

Nominale stock periode

De periode die gebruikt wordt om één zaagtand van de curve te dekken (zie elders). De stock wordt aangevuld tot op dit peil, en gedurende deze ganse nominale periode wordt er verder verkocht.

Extra bufferstock

Indien u safe wenst te spelen, kunt u automatisch een extra aantal toevoegen aan de hoeveelheid te bestellen. Dit wordt toegevoegd bij de stocks, zodat sneller herbesteld wordt, en ook meer herbesteld wordt.

Stockprofiel

Functie om globaal het stockprofiel toe te wijzen aan bepaalde artikelen.