Artikel stock correctie werklijst

Navigation:  »No topics above this level«

Artikel stock correctie werklijst

Return to chapter overview

Bij het opstart van een dossier wenst men meerdere artikelen in één beweging aan te passen.  Ten einde snel deze zaken in te geven en/of te corrigeren, is de stock correctie werklijst ingevoerd. Via deze werklijst zien we boven de 'algemene' stocksituatie, dwz. per artikel wat er in voorraad is (voor de ganse organisatie).

 

Gelijkaardig als de stockwerklijst zien we bovenaan de stock. In de tweede grid onderaan zien we de uitsplitsing van de artikelen volgens stockplaats (faze 3: met loten/units). Rechtstreeks kunnen er stock aanpassingen gedaan worden, die dan via de knop 'opslaan' onmiddellijk als correctie doorgeboekt worden.

 

 

De lijst

 

artikel

omschrijving

totale stock

totale in

totale uit

gevraagd (realtime)

 

 

Tweede lijst

stockplaats

(lot)

(unit)

stock

#correctie: het aantal dat men voor de stockplaat en/of loten en dergelijke wenst in te geven, wordt in ingevoerd.  Automatisch zal het voorstel voor de nieuwe stock aangepast worden.

#nieuwe stock: het aantal dat in stock komt, wordt automatisch ingevuld. Hier kan men deze waarde ook rechtstreeks ingeven. In dat geval zal de correctie automatisch aangepast worden.

 

Bij de knop 'opslaan', wordt voor het gekozen artikel, de wijziging via correctie doorgevoerd.

Als men verandert van artikel, wordt steeds nagezien of er correcties ingevoerd zijn, en wordt gevraagd om deze ook door te voeren voor het gekozen artikel.

 

De knoppen

 

De functies onder de knoppen zijn als volgt:

 

Nieuw

Een nieuwe manuele correctie kan hier toegevoegd worden voor het gekozen artikel. Daardoor heeft men niet alleen de mogelijkheid om uitgebreidere informatie in de memo mee te geven omtrent de doorgevoerde stock correctie

Opvragen

Van een aangeduid artikel worden de desbetreffende (manuele) stock correcties getoond. Deze staan in volgorde van tijd (de recentste staan bovenaan)

Wijzigen

Om de artikelfiche te wijzigen

Importeren

via deze knop kunnen we aan de hand van een bestand stockcorrecties doorvoeren. Dit gebeurt op dezelfde manier als vroeger (zie menu-optie stock importeren).

Markeren

 

Verwijderen

n.v.t.

Opslaan

De aanpassingen voor het artikel worden onmiddellijk doorgevoerd.

Sluiten

 

 

 

Protip

Sommige gebruikers willen spreadsheets aanleveren om de stock in aantallen of in correcties te presenteren aan DBFACTw. Dit is mogelijk met de module 'inventarisprocedure'.