Artikel naar orderboek

Navigation:  Commercieel beheer > Verkoop > Bestelbon klant > Nieuwe/wijzigen >

Artikel naar orderboek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

DBFACT kan, bij het ingeven van een bestelbon klant, zo gaan voorstellen dat een artikel moet besteld worden. Daarvoor wordt een bepaalde status ingesteld op het artikel dat men zo snel wenst door te bestellen via orderboeken. Meestal wordt hiervoor status 'B' (bestellen) voor gekozen. Zie daarvoor bij de parametrage voor verdere uitleg.

 

 

 

Na ingave van het aantal van uw artikel in de bestelbon klant wordt er een venstertje weergegeven (rood omcirkeld) waar u de nodig informatie kan toevoegen.

 

Artikel

Weergave van het ingegeven artikel.

Omschrijving

Omschrijving van het ingegeven artikel.

Aantal gevraagd

Aantal zoals ingegeven op deze bestelbon.

Huidige stock

Huidige stock van het artikel, handig om te beslissen of er artikelen bijbesteld moeten worden.

Orderboek

Geeft een selectie van de bestaande orderboeken weer. Hier kan u dus m.a.w. een orderboek selecteren dat moet worden uitgebreid met dit artikel. Met het uitgebreid aankoopbeheer actief verschijnt hier automatisch en uitsluitend de lijst van uitgebreide aankoopboeken.

Aantal bestellen

Hier kan u eventueel het aantal dat moet worden toegevoegd aan het geselecteerde orderboek aanpassen. Normaal zal dit gelijk zijn aan het aantal dat gevraagd is op het document.

Opmerking

Hier kan eventueel een opmerking worden toegevoegd die moet worden vermeld in uw orderboek. Handig indien nog wat commentaar nodig is voor de bestelling naar de leverancier. Dit wordt ook overgenomen in de memo van het order item.

 

Buttons

 

Niet bestellen

Terug gaan naar het vorige scherm en deze artikelen niet toevoegen aan een orderboek.

Toevoegen

Deze bewerking afwerken of m.a.w. het geselecteerde artikel toevoegen aan het orderboek.