Artikel minimum en nominale stock optimalisatie (artikelartminnomwerklijst)

Navigation:  »No topics above this level«

Artikel minimum en nominale stock optimalisatie (artikelartminnomwerklijst)

Return to chapter overview

In vorige versies van DBFACTw kon men een minimum en nominale stock ingeven voor één artikel of voor een multistockplaats. Deze manier van werken is in stock versie 3 veel uitgebreider.  Om deze kracht en functie te bevatten, is deze werklijst ontwikkeld.

 

Deze werklijst is dus een uitbreiding van de artikel stock optimalisatiewerklijst (artstockoptwerklijst)

 

 

Selectie

 

De selectie omvat dezelfde selectiemogelijkheden als de standaard artikelselector.

 

Kolommen

 

 

Artikel

 

Omschrijving

 

Artikel status

 

Artikel stockprofiel

Het profiel qua berekening, zoals het in het artikel is gekoppeld.

Minimum stock periode

De periode dat men wenst te overbruggen in (werk)dagen voor de berekening van de gewenste stock.

Maximum stock periode

De periode die men met één periode gemiddeld wenst te overbruggen.

(Extra) bufferstock

Het aantal stuks dat men als bijkomende correctie in het voorstel wenst op te nemen bij de bestelling.

Totale minimum stock

De berekende totale minimum stock volgens de ingegeven waarden

Totale nominale stock

De berekende totale nominale waarde volgens de ingegeevn waarden

Melding

Indien er eigenaardigheden op het vlak van de definiëring aanwezig zijn op het artikel, dan wordt dit hier vermeld. Volgende meldingen komen voor:

Bestelartikel: het artikel heeft als status 'bestelartikel', en toch is er een minimum en nominale hoeveelheid gedefiniëerd

Einde reeks artikel: het artikel heeft als status 'einde reeks', en toch zijn er nog minimum en nominale hoeveelheden gedefiniëerd.

Gewijzigd

Indien het artikel via de minimum of nominale waarden gewijzigd is, wordt dit hier met een vinkje aangeduid.

 

Kolommen in tweede lijst

 

Hier wordt een overzicht gegenereerd van de stockplaatsen met hun respectievelijke hoeveelheden. Daarbij worden volgende kolommen voorzien. De volgorde van de stockplaatsen wordt weergegeven zoals voorgesteld in de voorbeelden bij de uitleg rond de minimum en nominale voorraad van artikelen. Zie hiervoor minimum / nominale voorraad.

 

Stockplaats

De stockplaats waar de minimum en nominale waarden aan gekoppeld zijn

Minimum

 

Nominaal

 

Berekend

Hier staat een vinkje, indien de waarde voor deze stockplaats berekend is, ipv. ingegeven. Een berekende waarde kan niét gewijzigd worden.  Voor de berekening: zie uitleg minimum / nominale voorraad

#Minimum nieuw

Het voorstel voor de nieuwe minimum voorraad

#Nominaal nieuw

Het voorstel voor denieuwe nominale voorraad

 

 

Functies

 

Nieuw

Door hier te klikken krijgen we de mogelijkheid

- nieuw stockprofiel aan te maken

- een nieuwe artikel stock minimum / nominaal aan te maken

Opvragen

Met rechtermuisklik kan men uit dezelfde menu als de 'quickmenu' van het artikel opvragen. Daardoor kan u met enter in de lijst of door op de knop 'opvragen' te klikken onmiddellijk deze gewenste functie opvragen.

Wijzigen

Via wijzigen kan men snel een aantal gegevens in artikelen wijzigen:

stockprofiel

minimum stockperiode

nominale stockperiode

extra bufferstock

 

Daarnaast wordt globaal wijzigen ook gebruikt om snel voor een reeks gemarkeerde artikelen een minimum / nominale stockplaats bij te maken. Men vinkt aan 'aanmaken min/ nominale stock' en vult

de stockplaats

de gewenste minimum

de gewenste nominale

waarde in.   Bij 'doorgaan' zal DBFACTw voor al deze artikelen nagaan of de combinatie artikel en stockplaats nog niet bestaat. Indien zo, wordt deze automatisch aangemaakt voor het desbetreffende artikel.

 

Status

Via deze knop kan men de gemarkeerde artikelen snel van status aanpassen.  Indien een artikel wordt gewijzigd anar status 'Bestelartikel' of 'Einde reeks' of 'historiek', wordt gevraagd of de minimum en nominale waarden automatisch uitgeveegd mogen worden.  

Verwijderen

Indien items in de onderste lijst zijn aangeduid, zullen deze één voor één verwijderd worden (alleen deze die in artikel minimum / nominaal geregistreerd zijn).

Berekenen

De knop 'berekenen' kan men op twee manieren gebruiken

Bij artikelen met een stockprofiel kan men een voorstel berekenen. Dit voorstel kan alléén uitgewerkt worden voor het hoogste niveau van artikelen (dus op stockplaats nr. 1, 'totale stock' genoemd)

Een ander voorstel kan op 'stockplaats' niveau gebeuren. In dat geval kan men vanuit de 'verkoopshistoriek' gaan nakijken welke hoeveelheid artikelen gemiddeld gedurende een bepaalde periode via een bepaalde stockplaats (en sublocaties') zijn buitengegaan. Op basis daarvan wordt een minimum stock en nominale stock voorgesetld voor deze stockplaats.

Opslaan

Nadat men via de knop 'berekenen' een voorstel voor de minimum en nominale waarden heeft uitgewerkt, kan men makkelijk