Artikel minimum / nominale voorraad

Navigation:  »No topics above this level«

Artikel minimum / nominale voorraad

Return to chapter overview

Show/Hide Hidden Text

Met deze functie kunt u per artikel per stockplaats aanduiden wat de minimum en nominale voorraad is.

 

We kunnen hier dus ingeven:

per artikel

per stockplaats (of we kiezen de 'hoogste' stockplaats, wat overeenkomt met de volledige organisatie

de minimum voorraad

de nominale voorraad

 

Deze informatie kan te allen tijde veranderd worden.

 

Hoe berekent DBFACTw nu de minimum en nominale voorraad?   Immers, er kan op gelijk welk niveau in de boomstructuur van de stockplaatsen een minimum en nominale stock gekoppeld worden.

 

Klungelalarm


 

Enkele principes worden gehanteerd:

als er informatie aanwezig is van minimum/nominaal voor een bepaalde stockplaats, dan worden deze waarden gehanteerd.

als er géén informatie aanwezig is, dan wordt nagekeken wat de minimum/nominale waarden voor het artikel is voor de onderliggende stockplaatsen.

 

Enkele scenario's:

 

Alle aankopen in mijn organisatie worden centraal uitgevoerd. ?

Bij stockbeheer versie 3 wordt steeds een 'algemene stockplaats' aangemaakt. Het is dan voldoende om alle minimum/nominale stockwaarden daaraan te koppelen.

 

 

Ik wil de minimum aantallen voor mijn servicewagens op punt houden ?

Naast de algemene minimum en nominale waarden, die ingegeven zijn bij de hoogste stockplaats, geef ik hier per servicewagen voor de artikelen de minimum en nominale waarde in.  Zo kan ik transfertvoorstellen genereren om de voorraad van een servicewagen op punt te houden.

 

In onze organisatie zijn er drie winkels die elk hun eigen bestellingen plaatsen bij de leverancier(s) ?

De stockplaats structuur zal op het tweede niveau de drie winkels bevatten, wellicht nog met een vierde 'bufferstock', een centraal magazijn.  In dit geval zullen we de minimum en nominale voorraden telkens op de individuele winkels instellen.  De bestelvoorstellen (behoeftes)  worden dan per winkel berekend.

 

 

 

In onze organisatie wordt per winkel de minimum en nominale voorraad bijgehouden, maar de bestellingen gebeuren eigenlijk centraal. Indien grotere bestellingen geplaatst worden, zal het centraal magazijn gebruikt worden als buffer voor de hogere hoeveelheid die besteld wordt. ?

De stockplaats structuur zal op het tweede niveau de de winkels bevatten, wellicht nog met een vierde 'bufferstock', een centraal magazijn.  In dit geval zullen we de minimum en nominale voorraden telkens op de individuele winkels instellen.  De bestelvoorstellen (behoeftes)  worden dan per winkel berekend.

 

 

 

 

Per winkel houden we ook nog een aparte stockplaats bij voor enerzijds de showroom en anderzijds het magazijn zelf.   ?

Dit is van groot belang, omdat we bv. voor de stock wel willen weten hoeveel er in een winkel aanwezig is, maar de stock in de showroom niet direct kiezen.  In dit geval zullen we op winkel niveau de minimum en nominale voorraad bijhouden, omdat we voor de totale winkel (showroom én magazijn) de minimum en nominale voorraden wensen bij te houden.

Als we dan voor de totale organisatie het voorstel genereren, zal DBFACTw de som van de magazijnen nemen.  Aangezien we de minimum en nominale voorraad ook voor de showroom apart kunnen ingeven, wordt daar apart berekend wat de minimum en nominale voorraad is, om transferten te genereren uit het magazijn.

 

 

 

 

Een uitgebreid voorbeeld:

voor eenzelfde artikel wordt ingegeven in winkel 1 wat de aantallen zijn die we in een showroom en en het magazijn willen.

Voor het tweede magazijn wordt berekend wat de aantallen zijn die daar mogelijk zijn voor het artikel.

In de onderliggende tabel worden de 'berekende' waarden toegevoegd.

 

Stockplaats

Winkel (Site)

Showroom of  Magazijn

Minimum

Nominaal

Totale organisatie

 

 

 

 

 

W1

 

 

 

 

 

W1_showroom

1

2

 

 

W2_magazijn

0

10

 

W2

 

5

20

 

 

W2_showroom

1

3

 

 

W2_magazijn

 

20

 

 

W2_magazijn2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemerk duidelijk het verschil tussen ingave voor winkel 1 en winkel 2.  In winkel W1 wordt de minimum en nominale voorraad berekend uit alle subplaatsen, in winkel W2, wetend dat daar op winkel W2 niveau minimum en nominale waarden ingevuld zijn, worden automatisch alleen deze gebruikt.

 

De berekende waarden staan cursief vermeld.

 

Stockplaats

Winkel (Site)

Showroom of  Magazijn

Minimum

Nominaal

Totale organisatie

 

 

6

32

 

W1

 

1

12

 

 

W1_showroom

1

2

 

 

W2_magazijn

0

10

 

W2

 

5

20

 

 

W2_showroom

1

3

 

 

W2_magazijn

 

20

 

 

W2_magazijn2

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor winkel 1 zijn geen waarden 'gekend' (geregistreerd). Om de minimum en nominale voorraad van winkel W1 te kennen, moet een berekening op het onderliggend niveau plaatsvinden. In dit geval wordt per showroom en per magazijn de minimum en nominale waarde berekend en gebruikt om de behoefte te berekenen.

Voor winkel 2 is standaard de minimum en nominale waarde respectievelijk 5 en 20 ingegeven. Deze worden automatisch gebruikt om de behoefte van winkel 2 te berekenen.