Artikel minimum / nominale stock

Navigation:  »No topics above this level«

Artikel minimum / nominale stock

Return to chapter overview

Op dit kleine scherm kunnen we voor een bepaald artikel, voor een bepaalde stockplaats een minmum en/of nominale stock ingeven. Volgende zaken worden ingegeven op het scherm, om te bewaren:

 

Artikel

Het artikel waarvoor de nieuwe minimum en/of nominale voorraad zal bijgehouden worden.

Stockplaats

De stockplaats waarvoor deze voorraadwaarden bijgehouden worden

Minimum

De minimum voorraad van het artikel voor de gekozen stockplaats

Nominale

De nominale voorraad van het artikel voor de gekozen stockplaats

 

Aangezien minimum en nominale bestellingen gebruikt worden om artikelen snel en automatisch te (her)bestellen, wordt bij het bewaren van de status van minimum en nominale waarden ook gekeken naar de status van het artikel.

Het is weliswaar mogelijk om een minimum en nominale waarde in te geven, maar als gebruiker wordt u gewaarschuwd als de keuze niet logisch lijkt.

 

Klungelalarm

Voor artikelen met een status 'einde reeks' (end of life) wordt, bij het invoeren of wijzigen van de minimum of nominale stock, steeds gevraagd of u dat zeker wenst.

Klungelalarm

Voor artikelen met een status 'bestelartikel' geldt hetzelfde: een artikel dat u slechts gaat bestellen als er nood aan is (d.w.z. als de economische stock negatief is), is het meer dan onlogisch dat u een minimum of nominale waarde zou instellen.